Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Vilka kostnader är avdragsgilla i ett företag?

Det finns ett helt lexikon på Skatteverkets hemsida med avdrag som kan göras i ett företag. Först och främst kan vi däremot reda ut vad som menas med avdragsgilla kostnader i ett företag.

Nödvändiga utgifter som krävs för verksamheten

Alla företag har kostnader som är nödvändiga för att driva verksamheten och det är just dessa kostnader som är avdragsgilla. Kostnader som har en anknytning till den verksamhet som bedrivs får alltså dras av. Personliga kostnader får aldrig göras avdrag för. Att något är avdragsgillt innebär att du har rätt att bokföra något som en kostnad i företaget. På så sätt minskar vinsten i företaget och skatten sänks.

Hur reglerna ser ut beror på företagsformen och hur verksamheten ser ut. Enskilda näringsverksamheter och aktiebolag kan exempelvis ha olika regler. Det är noga att undersöka vilka regler som gäller för just ditt företag.

Dessa kostnader kan dras av

Nödvändiga inventarier får dras av men det finns undantag. Om inventariet anses inte sjunka i värde så är de inte avdragsgilla. Det kan handla om konstverk, antika musikinstrument eller antika föremål för dekoration på kontoret. Möbler som kontorsstolar och skrivbord får givetvis dras av.

Friskvård och motion är avdragsgilla förutom i enskilda näringsverksamheter eftersom de inte räknas som anställda. I den här kategorin ingår exempelvis gymkort. Det är viktigt att förmånen erbjuds alla anställda oavsett om de är vikarier eller korttidsanställda.

Fler avdragsgilla kostnader:

 • Representation
 • Trängselskatt
 • Resor som görs i näringsverksamheten
 • Resor till och från verksamhetslokalen
 • Företagshälsovård
 • Sponsring (Om den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten
 • Utbildning (Om det finns ett samband med din verksamhet)

Dessa kostnader kan inte dras av

Gåvor är något som vanligtvis inte kan dras av för men det finns vissa undantag. Reklamgåvor av mindre värde är exempelvis avdragsgilla. Skatt ska betalas på gåvor från arbetsgivaren enligt huvudregeln. Jul-, jubileums- och minnesgåvor kan däremot vara ett undantag under vissa förutsättningar.

Böter är något som inte heller är avdragsgillt. Oftast är en bot personlig vilket innebär att det även blir en personlig kostnad.

Fler kostnader som inte är avdragsgilla:

 • Inkomstskatter
 • Restavgifter
 • Medlemsavgifter
 • Kostnader för att bilda och registrera företaget
 • Förseningsavgifter
 • Offentlig finansierad hälso- och sjukvård
 • Deklarationshjälp