Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Summering av gamla och nya lagar

I början på året hörde vi att en ny lag skulle träda i kraft som berörde plastpåsar. Så från och med den 1 juni blev det obligatoriskt för butiker att informera om:

  • Plastpåsars miljöpåverkan
  • De miljömässiga fördelarna med att minska användningen av plastpåsar
  • Åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

Nu har det gått mer än en månad sedan lagen trädde i kraft och många är nog nyfikna på att veta om det har skett någon förändring hittills. Om det har gjort någon förändring för miljön är inte möjligt att säga nu men det har däremot medfört en förändring i industrin. Samtidigt som lagen trädde i kraft startades ett initiativ av flera stora klädesjättar för att bidra till en minskad konsumtion av plastpåsar. Istället för att bara informera om miljöpåverkan har de även börjat ta betalt för sina plastpåsar. Initiativet har lett till att färre väljer att köpa en påse och det har märkts en minskning.

Det här händer 2018

Lagar och regler ändras hela tiden känns det som, därför är vi tidigt ute och presenterar 2 av de förändringar som sker, eller kan ske, under 2018.

Redovisning av arbetsgivardeklaration ska ske annorlunda

Avdragen skatt redovisas idag som en klumpsumma av arbetsgivaren. Beloppet delas alltså inte upp på specifika anställda, men det ska det ändras på nu. Från och med 1 juli 2018 ska arbetsgivaren deklarera utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd. Det ska göra det svårare att dölja om någon arbetar svart.

Dataskyddslagen

Det finns ett förslag att personuppgiftslagen ska hävas. De kompletterande bestämmelser av generell karaktär som läggs fram ska istället samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Lagen kallas dataskyddslagen.