Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Största anledningarna till att redovisa digitalt

Allt mer och mer i samhället blir digitalt, vilket även redovisning har blivit. Idag är det mycket enklare att hantera mängder med information eller sköta bokföringen och varför det är så förklarar vi närmre i nästa stycke.

Lösningen som ger dig mer av allt

Har du någonsin klagat över att det finns för få timmar på dygnet? Det är du nog inte ensam om men som företagare kan du faktiskt göra något åt detta. Du kanske inte kan få fler timmar på dygnet men du kan däremot få mer tid över genom att redovisa digitalt. Alla timmar som spenderas med att organisera papper kan enkelt ersättas med ett knapptryck.

Förutom tid får du mycket högre kontroll över verksamheten eftersom allt finns samlat på ett och samma ställe oavsett var du befinner dig, bokföringen sköts enkelt i ett webbaserat redovisningsprogram. Du behöver alltså endast internetuppkoppling och en dator för att komma åt informationen.

Kontroll och tid är inte de enda fördelarna däremot. Främst av allt blir dina kostnader faktiskt lägre eftersom resurser och personal används på ett mer effektivt sätt. Då har du också möjlighet att fokusera på det du är bäst på: kärnverksamheten.

Glöm inte bort

Det finns fortfarande en viss osäkerhet kring hur material ska arkiveras och det finns olika lagstiftningar som styr olika områden. Bokföringslagen beskriver att material ska sparas i den form som den tas emot i.

Får du en pappersfaktura måste du alltså spara den som papper, kommer det däremot in digitalt ska det sparas i det skicket istället. Det är inte tillåtet att skanna in en pappersfaktura och sedan slänga den. Det är inte heller tillåtet att skriva ut en faktura som kommit in digitalt för att sedan radera filen. Allt måste sparas i originalskick.