Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Starta företag utan att förlora din anställning

Många är rädda för att ta steget ut och starta företag på grund av att det inte finns någon säkerhetslina. Men det finns faktiskt en möjlighet som ger dig lite mer trygghet: tjänstledighet. Det är till och med en lagstadgad rätt att få ta tjänstledigt för att starta företag.

Det här innebär tjänstledighet

Tjänstledighet kan du ansöka om från din arbetsgivare för olika anledningar. Kort och gott innebär tjänstledighet att du har rätt att vara frånvarande från ditt arbete för att utföra vissa saker som du och din chef har kommit överens om. En del anledningar har du rätt att få tjänstledigt för och en del kan du komma överens om med din chef.

Dessa anledningar har du rätt att vara tjänstledighet för:

 • Föräldraledighet
 • Vård av närstående
 • Studieledighet
 • Politiska uppdrag
 • Eget företagande

Dessa anledningar kan du och din chef komma överens om även om det inte finns regler som ger dig rätt att vara tjänstledig:

 • Pröva annat arbete
 • Privata skäl

Det finns en rad olika lagar och regler som styr över all den ledighet som inte räknas som semester, men det krävs generellt att det finns ett bra skäl samt att det är lagstadgat. Du kan även komma överens med din chef om ledighet som inte finns lagstadgad så klart.

Dina rättigheter som tjänstledig

När du är tjänstledig innebär det att du fortfarande är anställd och kan utnyttja dina rättigheter i samband med uppsägningar, turordningslistor eller liknande. Om du återgår till ditt arbete får du dessutom behålla alla förmåner.

Det finns ingen rätt för din chef att omplacera eller säga upp dig för att du har varit tjänstledig. Under tiden du är tjänstledig får du däremot inte ta en annan anställning, om det inte är så att ni har kommit överens om det.

Tänk på att du normalt sett inte får någon lön under din tjänstledighet.

Tjänstledigt för att starta företag

Det är en lagstadgad rätt att vara tjänstledig för att själv eller i företagsform bedriva näringsverksamhet. Du får inte lov att ta anställning utan det gäller att starta eget företag. Men det får däremot inte ske hur som helst utan det finns en del riktlinjer som måste följas:

 • Du måste ha arbetat hos samma arbetsgivare under minst sex månader eller 12 månader under de senaste 2 åren
 • Du får inte lov att starta ett företag som konkurrerar med företaget du arbetar på
 • Att du är tjänstledig får inte innebära några betydande problem för företaget, exempelvis art företaget inte kan drivas som förut eller att det kostar dem mycket att du är borta
 • Du får bara ta ledig en gång hos samma arbetsgivare
 • Om du vill vara tjänstledig måste du anmäla det tre månader i förväg tillsammans med information om hur länge du vill att tjänstledigheten ska pågå, det får däremot inte pågå längre än sex månader
 • Skulle du vilja avbryta din tjänstledighet i förtid så går det bra

Tjänstledighet kan vara en bra idé för dig att testa om dina kunder är beredda att betala för dina tjänster samtidigt som du har en säkerhetslina, men någon gång måste den säkerhetslinan klippas.