Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Skillnad mellan F-skatt och SA-skatt

Varje månad den 13de ska företagets debiterade F-skatt och SA-skatt vara bokfört på Skatteverkets konto. Vad skatterna innebär skiljer sig däremot åt.

Företag som är godkända för F-skatt

F-skatt står för företagsskatt och är något som betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet. Varje månad betalas skatter och egenavgifter på inkomster in. Enskilda näringsverksamheter, aktiebolag och ekonomiska föreningar har normalt F-skatt. Skatten som betalas varje månad är preliminär och den sammanlagda preliminärskatten ska stämma överens med den slutliga skatten så nära som möjligt. Är det så att man inte debiterar sin preliminära skatt kan det resultera i kvarskatt och kostnadsränta när den slutliga skatten har fastställts.

Det finns även företag som inte är godkända för F-skatt. I det fallet är det den som betalar ut arbetsersättningen som ska dra av skatt. Är mottagaren dessutom en fysisk person ska den som betalar ut arbetsersättningen dessutom betala arbetsgivaravgifter. Det är viktigt att kontrollera att företag man anlitar har F-skatt så att man inte riskerar att behöva betala in skatter och avgifter i efterhand.

Särskild A-skatt

En A-skattsedel är skatt som dras från anställdas lön och betalas in av arbetsgivaren. Den som har A-skatt kan även ha så kallad SA-Skatt som är särskild A-skatt. Det kan exempelvis gälla för delägare i handelsbolag.

Personer som innehar SA-Skatt betalar själva in skatt och egenavgifter på sin del av vinsten i handelsbolaget. Det är vanligt att SA-Skatt erhålls vid dessa tillfälle:

  • Personer som inte kan erhålla F-skatt eller som inte har ansökt om det
  • Delägare i handels- eller kommanditbolag betalar skatt och egenavgifter på sin andel av bolagets vinst
  • Personer med utländsk arbetsgivare utan fast driftsställe i Sverige som själva ska betala in skatt och socialavgifter

Precis som med F-Skatt görs en inbetalning varje månad.