Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Sjukersättning för företagare?

Reglerna för sjukersättning för dig som företagare ser annorlunda ut beroende på vad det är för företag du driver. Även företagare bidrar till socialförsäkringen genom att betala skatt men problemet är att det kan vara lite krångligare att få ta del av den som företagare. Givetvis ska du ha de bästa förutsättningarna när det kommer till ersättning.

Som företagare finns det 3 olika håll du kan få sjukersättning från: försäkringskassan, privat sjukförsäkring och en utfyllnad från ditt eget företag om likviditeten tillåter det. Kom ihåg att din ersättning från försäkringskassan minskar om du tar ut mer än 10 procent av din lön samtidigt som du får sjukpenning.

 

För dig med enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag

Om du har verksamhet i några av dessa former kan du välja antal karensdagar: 1, 14, 30, 60 eller 90. Gör du inget val blir det automatiskt 7 karensdagar och under dessa dagar får du ingenting från försäkringskassan. Ju fler karensdagar du väljer desto lägre blir din sjukförsäkringsavgift.

Hur mycket du kan få i ersättning från försäkringskassan beror bland annat på hur länge ditt företag har funnits. Har ditt företag funnits längre än 24 månader är det din beräknade inkomst av näringsverksamheten som ligger till grund. Om företaget funnits kortare tid än 24 månader får du minst lika mycket i sjukpenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle haft.

Efter första sjukdagen kan du sjukanmäla dig hos försäkringskassan.

 

För dig med aktiebolag

Om du driver ett aktiebolag så räknas du inte som egenföretagare utan anställd. Du som arbetsgivare har 14 dagars sjuklöneansvar gentemot dig själv, eller egentligen 13 eftersom den första sjukdagen är en karensdag. Problemet är däremot att om du driver aktiebolaget själv så stannar verksamheten upp vilket innebär att även inkomsten stannar upp. Om du är sjuk längre än 14 dagar ska du anmäla det till försäkringskassan. Din ersättning från försäkringskassan beräknas på din sjukpenninggrundade inkomst vilket räknas fram utifrån den lön du tar ut från bolaget.

 

Extra ersättning med en sjukförsäkring

Du behöver inte endast förlita dig på ersättningen du får från försäkringskassan eller ditt aktiebolag. Som företagare har du möjlighet att teckna en sjukförsäkring som kompenserar din inkomstförlust mer än vad försäkringskassan gör. Skulle du bli sjukskriven en längre tid så kompenseras du med ett månadsbelopp för att ge dig en tryggare tillvaro. Sjukförsäkringen kan även hjälpa till med kostnader för patientavgifter och läkemedel upp till högkostnadsskyddet.