Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Se över dina försäkringar i företaget

Det är viktigt att se över vilka försäkringar som finns i företaget eller vilka försäkringar du ska välja när du startar företag. Däremot är det inte endast företaget i sig som behöver försäkras utan även alla anställda och dig själv. Har du inga försäkringar över huvud taget är det hög tid att skaffa det.

Ett skydd mot oväntade situationer

En försäkring är ditt skyddsnät när det händer olyckor eller saker som påverkar ditt företag, som du inte har kunnat förutse. Skulle olyckan vara framme har du möjlighet att få ersättning genom din försäkring. Det allra bästa är egentligen att aldrig behöva använda försäkringen även om de flesta tycker att det är ett slöseri med pengar. Men den dagen man står där och verkligen behöver hjälp är en försäkring guld värd.

En företagsförsäkring ansöker du om hos ett försäkringsbolag. De allra flesta erbjuder försäkringar till företag men en del inriktar sig inom vissa branscher. Alla företag är olika och därför behövs även olika lösningar på försäkringar. Regler och villkor kan skilja sig kraftigt mellan de olika aktörerna så se till att jämföra noga innan du väljer försäkring till företaget.

Grundläggande skydd för ditt företag

Även om varje företag har sina speciella behov består företagsförsäkringar ofta av en grund som bland annat innehåller egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, krisförsäkring och avbrottsförsäkring.

Egendomsförsäkring är ett skydd för dina varor, maskiner, verktyg, datorer eller andra föremål som förvaras i dina lokaler. Det gäller även för dina kunders och dina anställds egendom.

Ansvarsförsäkring gäller för skador som företaget, anställda eller företagets produkter har orsakat. Vid rättegång ser försäkringsbolaget till att utreda, förhandla och föra företagets talan samt ersätta eventuella skadestånd.

Krisförsäkring innebär att företag får kvalificerad hjälp efter en skadehändelse. Det kan handla om allt från rån till dödsfall.

Avbrottsförsäkring är ditt skydd om verksamheten står still under en period på grund av brand eller andra olyckor. Försäkringen ger dig ersättning för fasta kostnader och utebliven vinst. Det är en viktig del av företagsförsäkringen eftersom det händer olyckor som gör att verksamheten behöver stänga under en tid.