Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Så funkar rut- och rotavdrag

Om en köpare anlitar dig för ett arbete som ingår i rut eller rot kan de få skattereduktion. En viss del av arbetet ingår inte i avdraget och det finns ett fastställt belopp för avdraget som inte får överskridas.

Skillnaden på rot och rut

Rot- och rutavdrag är en skattereduktion som en köpare erbjuds för vissa tjänster som är hushållsnära. Köparen kan inte få skattereduktion för vilken summa som helst utan det finns en gräns för varje år. Rotavdraget gäller för 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor. Rutavdraget gäller istället 50 procent och summan som får dras av är baserat på åldern. Är köparen äldre än 65 år är summan 50 000 kronor, är köparen yngre än så ligger summan på 25 000 kronor.

Avdraget gäller bara för arbetskostnaden, det går alltså inte att dra av för material eller resekostnader. Rot- och rutavdragen gäller inte heller för samma typ av tjänster.

Tjänster som ger rätt till rotavdrag

 • Om och tillbyggnadsarbeten på ett småhus. Huset måste vara äldre än 5 år.
 • Reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till tidigare skick.

För att rotavdraget ska gälla måste köparen äga eller bo i bostaden.

Tjänster som ger rätt till rutavdrag

 • Barnpassning
 • Trädgårdsarbete
 • Kläd- och textilvård
 • Flyttjänster
 • Snöskottning
 • Reparation av vitvaror
 • Data och IT-tjänster
 • Personlig hjälp och omsorg
 • Städ- och rengöringsarbeten

Här gäller samma princip som för rotavdrag: köparen måste äga eller bo i bostaden.

Köparen kan inte ansöka om avdrag

Det är du som utför avdraget som måste ansöka om det åt din köpare. När arbetet har utförts gör du ett avdrag på fakturan, men endast för arbetskostnaden. Hos Skatteverket kan du använda deras e-tjänst för att begära utbetalning för rot- och rutarbeten som har blivit utförda.