Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Vetlanda

En redovisningskonsult är en värdefull resurs i många företag. Med deras kompetens inom redovisning, moms och skattelagstiftning så har de vad som krävs för att tillhandahålla en kvalitativ redovisningstjänst. Även revisorer är värdefulla i ett företag eftersom de ser till att företagets ekonomi är god och att verksamheten bedrivs effektivt.

Både revisorer och redovisningskonsulter kommer i kontakt med många olika företag samt branscher. Det omfattar allt från små familjeföretag till stora internationella koncerner. Olika redovisnings- och revisionsbyråer passar däremot olika bra för olika uppdrag. För att hitta en revisor eller redovisningskonsult som uppfyller alla ens behov samt önskemål så kan Revisor Vetlanda hjälpa dig.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Revisorer utför revisioner

När ett räkenskapsår är slut så ska ett bokslut göras i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. För vissa företag är det även krav på att revision ska utföras, det gäller om företaget når upp till 2 av 3 kriterier:

* fler än 3 anställda

* mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

* mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Även om ett bolag inte har krav på revisor så är det en bra idé att fundera över om det behövs hjälp ändå. Utöver kraven för när ett företag ska ha revisor så finns det krav på revisorn och vem som får utöva revision. Det är nämligen bara revisorer som fått behörighet av Revisorsnämnden som får vara revisorer. Till behöriga revisorer hör godkända och auktoriserade revisorer.

I en revision granskas ett företags förvaltning samt redovisning. Det ingår även att revisorn ger råd om vad som kan förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Hela revisionsarbetet avslutas sedan med en revisionsberättelse.

Det kan vara svårt samt ta lång tid att hitta en revisor som uppfyller alla ens behov och önskemål. Många kriterier ska stämma överens så det gäller att göra ett grundligt val för att samarbetet ska fungera väl. Vi på Revisor Vetlanda är experter på att förmedla rätt revisor till företag. Tjänsten är kostnadsfri och du får alltid svar inom 36 timmar.

För att hitta en professionell revisor kan man ta kontakt med auktoriserade revisorer. De har uppfyllt många krav för att få sin certifiering och blir kvalitetskontrollerade vart femte år.

Redovisningskonsulter erbjuder tjänster inom redovisning

Revisor Vetlanda förmedlar inte endast revisorer utan även redovisningskonsulter. En väldigt viktig uppgift i ett företag är ekonomin som måste skötas korrekt. Eftersom redovisningskonsulter är experter på redovisning så får de en väldigt viktig roll. Deras kompetens är bred och sträcker sig från redovisning till rådgivning. Möjlighet till rådgivning är något som uppskattas väldigt mycket av företag eftersom det alltid dyker upp frågor och problem längs vägen. När detta händer är det tryggt att ha någon som man kan fråga.

Redovisningstjänsterna som en redovisningskonsult erbjuder skiljer sig åt beroende på vad uppdragsgivaren har för behov och önskemål. Tjänsterna kan omfatta registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. Det är även vanligt att en redovisningskonsult hjälper företag med momsredovisning, skattedeklaration och lönehantering.

Redovisningskonsult är ingen skyddad titel vilket innebär att vem som helst kan kalla sig det. Det medför att det finns både seriösa och oseriösa redovisningsbyråer på marknaden. Hos Revisor Vetlanda kan du känna dig trygg med att hitta en kvalitativ lösning eftersom vi kvalitetssäkrar alla våra samarbetspartners. Det är även enkelt att hitta en auktoriserad redovisningskonsult via tjänsten.

En auktoriserad redovisningskonsult har, precis som en auktoriserad revisor, uppfyllt många krav för att erhålla titeln. Vart sjätte år måste titeln förnyas genom en kvalitetskontroll. Den här kvalitetssäkringen är av avgörande betydelse för att säkerställa en god redovisningskvalitet. Syftet är att näringslivet och samhället i övrigt ska kunna förlita sig på den auktoriserade redovisningskonsultens arbete med stort förtroende.

Inget krångel med Revisor Vetlanda

Att hitta den allra bästa revisorn eller redovisningskonsulten i Vetlanda kan vara svårt och ta lång tid. Revisor Vetlanda erbjuder därför en enkel tjänst där vi gör hela jobbet åt dig. Det enda som behövs är information om företaget och vad ni behöver hjälp med. Därefter matchar vi ert uppdrag med våra samarbetspartners och ni får upp till 3 olika erbjudanden. Tjänsten är helt kostnadsfri och anpassningsbar efter ert företags behov, dessutom är alla våra samarbetspartners kvalitetssäkrade för er trygghet. Ni kan alltså känna er trygga med lösningarna som presenteras.

Börja här