Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Västervik

När räkenskapsåret avslutas och årsredovisningen ska skickas in så finns det även krav för vissa att skicka in en revisionsberättelse. Det innebär att det finns revisionsplikt för företag som uppfyller vissa kraven. Även om ditt bolag inte har krav på revisor så är det en bra idé att fundera över om det behövs hjälp. Med en revisor i bolaget kan de externa intressenternas förtroende öka.

För att hitta en revisor enkelt och snabbt är det bara att fylla i formuläret. Vi på Revisor Västervik har lång erfarenhet av att matcha rätt revisor till företag och gör det kostnadsfritt inom 36 timmar.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Revisorns arbetsuppgifter hos ett företag

En organisation är inte den andra lik. Revisorer har därför ett varierande arbete eftersom de kommer i kontakt med flera olika företag och branscher. På grund av detta varierar även deras erfarenhet och kunskaper, men de har alltid stor kompetens inom revision.

Ofta pratar man om revisorn som länken mellan ett företag och deras intressenter. Rapporterna som revisorn bestyrker tar bland annat potentiella investerare, leverantörer eller banker del av vilket gör revisionen till en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Revisionen är alltså till för att öka trovärdigheten för företagens redovisning och förvaltning. Det kan leda till mer affärer samt bättre villkor, risken för väsentliga fel minskar även väsentligt.

Det krävs att revisorn håller sig uppdaterad kring de senaste nyheterna och reglerna inom revision, redovisning, skatt och mer. Hos Revisor Västervik får du alltid erbjudanden från revisorer som har hög kompetens och är kvalitetssäkrade.

Så här går revision till

I en revision granskas ett företags redovisning och förvaltning. Revisorn bedömer om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt med hjälp av redovisningen samt andra ekonomiska rapporter. Det ingår även i arbetet att undersöka om det finns fungerande interna kontroller. Revisorn har även en roll som rådgivare eftersom de ger råd om vad som bör förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Det finns även andra områden som revisorn kan rådgöra inom, men de är förhindrade att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

Revisor Västervik erbjuder hjälp med att hitta en revisor i närheten. Med tjänsten slipper du krångla till det och spendera tid med att samla in offerter, vi sköter det åt dig istället.

För dessa företag gäller revisionsplikten

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor men det kan väljas bort om företaget inte når upp till två av tre kriterier:

* Fler än 3 anställda

* Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

* Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Samma värden får inte vara uppfyllda två år i rad.

Det finns däremot aktiebolag som alltid måste ha en revisor. Det gäller publika aktiebolag, aktiebolag med särskild lagstiftning som är skyldiga att ha revisor samt aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen. Det kan även finnas krav på revisor enligt branschregler, exempelvis regler för advokataktiebolag och för kommunalt ägda aktiebolag.

Titeln auktoriserad revisor är skyddad

Revisor är ingen skyddad titel, men det är auktoriserad revisor. Revisorer som är auktoriserade blir kvalitetskontrollerade vart femte år vilket är ett viktigt medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete. Syftet med kvalitetskontrollerna är att näringsliv samt samhälle ska kunna förlita sig på den auktoriserade revisorns arbete med stort förtroende. Det är samtidigt även ett stöd för dem i deras eget kvalitetsarbete.

För att en revisor ska kunna bli auktoriserad måste en del krav uppfyllas. Bland annat måste revisorn:

* Yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet

* Vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES eller i Schweiz

* Ha utbildning och erfarenhet som krävs

* Varken vara i konkurs, ha näringsförbud eller vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde

Hitta revisor med Revisor Västervik

Vi på Revisor Västervik vet vad som krävs för att skapa ett gott samarbete mellan revisorer och företag. Genom att fylla i formuläret kan du enkelt hitta en revisor som enligt dina önskemål och behov. Utifrån din beskrivning matchar vi dig med våra samarbetspartners, helt kostnadsfritt. Det tar bara 36 timmar innan du har upp till 3 olika erbjudanden och du kan enkelt välja den lösning som passar dig bäst. Alla våra samarbetspartners är kvalitetssäkrade så du kan känna dig trygg med att hitta en kvalitativ lösning.

Börja här