Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Uddevalla

Skjut inte upp årsredovisningen! Hinner du inte med så finns det kvalificerad hjälp att få. Använd Revisor Uddevalla för att hitta en redovisningskonsult som kan hjälpa till med de ekonomiska bitarna. Du kan bland annat få hjälp med den löpande redovisningen eller rådgivning. Vad de hjälper till med beror på vad du som uppdragsgivare har för önskemål.

För att få en perfekt matchning behöver formuläret fyllas i så tydligt som möjligt. Våra samarbetspartners tar sedan kontakt med dig inom 36 timmar. Du får 3 offerter att välja mellan för att hitta den bästa lösningen. Genom Revisor Uddevalla kan du hitta en redovisningskonsult helt utan kostnad.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

En redovisningskonsults arbetsuppgifter

Ett aktiebolags årsredovisningshandlingar måste lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter avslutat räkenskapsår. Skickas de inte in i tid måste en förseningsavgift betalas, i vissa fall kan även åtal för bokföringsbrott upprättas. Som företagare slipper du stressa över dessa handlingar eftersom det finns professionella redovisningskonsulter som arbetar med just detta.

Redovisningskonsulten kan arbeta med olika slags uppdrag. I stora drag arbetar de med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Mer specifikt kan dessa redovisningstjänster vara:

Bokföring: Bokföring av affärshändelser, avstämningar och löpande rapportering av företagets resultat och ställning.
Bokslut: Upprättande av bokslut för en avgränsad period av räkenskapsåret, eller för hela räkenskapsåret som underlag för årsbokslut/årsredovisning.
Årsbokslut: Upprättande av årsbokslut utifrån ett färdigställt bokslut.
Årsredovisning: Upprättandet av årsredovisning utifrån färdigställt bokslut.
Övriga uppdrag: Detta kan omfatta insourcinguppdrag, koncernredovisningsuppdrag, budgetar och inkomstdeklarationer.

Omfattningen av arbetsuppgifterna varierar beroende på om det är en större eller mindre organisation som ska biträdas.

Vem som helst kan egentligen kalla sig för redovisningskonsult. Därför samarbetar vi på Revisor Uddevalla med auktoriserade redovisningskonsulter. Vi vill erbjuda högsta kvalitet för att du som kund ska bli nöjd. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att ingå ett samarbete med våra partners.

Auktoriserad är en skyddad titel

Även om vem som helst får kalla sig redovisningskonsult så får inte vem som helst kalla sig auktoriserad. Det är en titel som är skyddad enligt svensk lag och det krävs flera år av erfarenhet för att erhålla titeln. Titeln är en trygghet för uppdragsgivaren eftersom det är en kvalitetsstämpel. Auktoriserade redovisningskonsulter tar ansvar för att de tjänster som levereras alltid håller en viss standard, det leder i sin tur till hög kvalitet i redovisningen. Som uppdragsgivare ska du kunna lita på konsultens rapporter, vilket du kan göra om du hittar en via Revisor Uddevalla.

För att bli auktoriserad behöver redovisningskonsulten uppfylla vissa krav. Det är bland annat krav på utbildning inom företagsekonomi och viss juridik. Dessutom krävs praktisk erfarenhet i minst 5 år, av arbete som redovisningskonsult. När konsulten har erhållit titlen måste de kvalitetskontrolleras vart 6:e år samt genomgå löpande vidareutbildning. Auktoriseringstiteln utfärdas av Srf Konsulterna och FAR.
Som auktoriserad redovisningskonsult måste arbetet utföras enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Det här är ett regelverk som syftar till att uppnå hög kvalitet på redovisning och rapportering.

Reko, regelverk för auktoriserade redovisningskonsulter

Reko är ett stöd för redovisningskonsulter i deras vardag som bidrar till ett effektivare arbete och högra kvalitet på redovisningstjänsterna. Regelverket är även till nytta för företaget och näringslivet. Alla auktoriserade redovisningskonsulter ska tillämpa Reko, den innehåller däremot inga regler utan fokuserar på hur själva arbetet ska utföras.

I Reko presenteras en övergripande metodik som ska göra att hög kvalitet ska uppnås när den tillämpas. Behovet av anpassning till standarden och den praktiska tillämpningen påverkas av det enskilda redovisningsföretagets storlek och inriktning, samt hur arbetet har organiserats i övrigt. Reko ska genomsyras i redovisningskonsultens arbete och effektivisera det genom en tydlig struktur och ett gemensamt arbetssätt. Leveranser kan säkerställas på en byrå med flera anställda eftersom de arbetar enligt samma standard.

God redovisningssed måste också tillämpas under uppdraget. Reko ligger som grund för den goda redovisningsseden för att standardisera hur svensk redovisning går till.

Vi matchar dig efter dina önskemål

Vi erbjuder dig som kund kvalitativa tjänster inom ekonomi och väljer därför våra partners med omsorg. Du hittar enkelt en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult. De tjänster ditt företag behöver kan du enkelt hitta genom Revisor Uddevalla. För att veta vad våra partners kan göra för dig behöver du bara fylla i formuläret. Specificera ditt ärende så noga du kan för en optimal matchning. Inom 36 timmar tar du emot 3 kostnadsfria offerter.

Börja här