Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Tyresö

Tyresö Kommun har ett starkt näringsliv med över 1000 småföretagare som i mer eller mindre utsträckning är beroende av en revisor eller redovisningskonsult. EkonomiJuridik har hjälpt ett antal olika företag i Tyresö med att kostnadsfritt hitta rätt revisor eller redovisningskonsult.

Fyll i formuläret så hittar vi kostnadsfritt en revisor eller redovisningskonsult till dig inom 36 timmar.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Näringslivet i Tyresö

Med över 11.000 arbetstillfällen  och 1000 småföretagare gynnar det storstadsnära läget på arbetsgivare och arbetstagare. Det råder inga tvivel om att Tyresö Kommun satsat på både sitt näringsliv och de boende i när –och kringområdet. Under Tyresö Näringslivsdagarna finns små som stora företag representerade och de kan berätta om sina erfarenheter om vikten av rätt revisor eller redovisningskonsult. Vi på EkonomiJuridik hjälper dagligen tusentals företag runt om i Sverige i liknande orter som Tyresö med att hitta rätt revisor eller redovisningskonsult.

Företagsklimatet i Tyresö är gott och rankar högt på Svenskt Näringslivs lista när det kommer till just rätt företagsklimat. Vidare är Skatteverket och andra aktörer starkt engagerade i att ge stöd till blivande företagare. De introducerar nyföretagare för allt inom skatter, moms, lönehantering, bokföring och revision.

Tyresö Kommun låter företagare i området annonsera med sin hemsidelänk på kommunens hemsida för att vara behjälpliga i marknadsföringen. Vidare så koncentrerar Tyresö sina näringslivsinsatser för att skapa ett bra företagsklimat för etablerade som nya företag.

Hela den kommunala näringslivsorganisationen ska ge företagarna en snabb och korrekt service. Deras företagslots som problemlösare och kontaktskapare gör att kommunen stöttar det lokala näringslivet genom att:

  • på kommunens servicecenter erbjuds företagare “en-väg-in-service”.
  • företagarna bjuds regelbundet in till information- och diskussionsmöten för att främja företagssituationen.
  • kommunens förvaltningsorganisation arbetar för ett gott näringslivs –och företagsklimat.
  • ”starta eget”-rådgivning erbjuds via Nacka-Tyresö-Värmdö Nyföretagarcentrum kostnadsfritt.
  • samarbete med föreningen ”Företagarna i Tyresö”.
  • stödja flertalet lokala nätverk för företagare.
  • på olika sätt aktivt stödja ”Ung Företagsamhets” verksamhet på Tyresö gymnasium.

Ska du ha en revisor eller redovisningskonsult till ditt företag?

Hur ska man veta vilken typ av revisor eller redovisningskonsult man behöver?

Först behöver man förstå skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor då deras arbetsuppgifter skiljer sig markant åt. Redovisningskonsultens yttersta uppgift är att  på uppdrag hjälpa företag, organisationer eller olika slags föreningar i deras löpande hantering av ekonomisk redovisning. Revisorers huvudsakliga arbetsuppgift är att granska handlingarna hos företag, organisationer eller olika slags föreningar och genomföra en s.k. ”revision”. När din verksamhet uppfyller 2 av de 3 kriterier som skyldiggör dig att anlita en revisor kan vi på Ekonomijuridik hjälpa dig med att komma i kontakt med passande revisor i Tyresö. Detta är givetvis helt kostandsfritt och du får offerten inom 36 timmar.
Revsiorn är juridiskt skyldig att påpeka felaktig bokföring eller felaktiga handlingar i bolaget. För att de ska finnas en opartiskhet får ej revisorn och redovisningskonsulten utgå ifrån samma kontor.

Revisor: godkänd eller auktoriserad?

Revisorer kan vara godkända eller auktoriserade. Vid ägande av en större verksamhet (eller en verksamhet som är under finansinspektionens tillsyn eller uppsikt) måste man enligt lag anlita en godkänd eller auktoriserad revisor.

Den som är auktoriserad revisor måste uppfylla en mängd kriterier. Bland annat får denne inte befinns sig i konkurs, vara belagd med näringsförbud, stå under förvaltare enligt föräldrabalken eller vara förbjuden att vara ekonomiskt eller juridiskt biträde. Utöver de grundläggande kriterierna måste revisorn inneha en gedigen utbildning samt minst fem års erfarenhet av praktiserande arbete för att kunna titulera sig som auktoriserad revisor.

Låt Ekonomijuridik kostnadsfritt finna rätt auktoriserad eller godkänd revisor Tyresö.

Auktoriserad redovisningskonsult

Även en redovisningskonsult kan vara auktoriserad och precis som när det gäller revisorer i Norrköping kan du få offerter från redovisningskonsulter via ekonomijuridik.se och Revisor Norrköping. För att man ska kunna titulera sig auktoriserad redovisningskonsult krävs det att man är medlem i FAR eller Srf konsulterna, dessutom måste man både ha utbildning inom området och är verksam som redovisningskonsult.

Vad är auktoriserad redovisningskonsults arbetsuppgifter?

En auktoriserad redovisningskonsult hjälper sina uppdragsgivare med såväl löpande redovisning som rådgivning. Hur mycket hjälp en redovisningskonsult ger är beroende på dig som kund och dina önskemål. Därför är det väldigt bra om du som kund kan presentera ditt ärende så tydligt och precist som möjligt när du fyller i formuläret här på ekonomijuridik.se, det gör också det lättare att matcha dig med rätt redovisningskonsult eller revisor inom Revisor Norrköping.  Auktoriserade redovisningskonsulter som vi har som partners kan hjälpa dig och din verksamhet med alltifrån enskilda uppgifter som bokföring och avstämningar av konton till att hantera i princip all löpande ekonomi som årsbokslut, deklaration, årsredovisning m.m. Väljer du att ta en kontakt redan idag så har du dina första offerter inom 36 timmar.

Börja här