Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Tranås

Via Revisor Tranås kan du hitta professionella revisorer. Vi hjälper dig hitta en lösning inom 36 timmar som är anpassad efter dig. Det är alltid dina behov och önskemål som är i fokus när vi matchar dig kostnadsfritt med våra samarbetspartners. De har lång erfarenhet och bred kompetens inom både revision och redovisning så du kan känna dig trygg med att hitta en kvalitativ lösning.

Det enda som krävs av dig är att fylla i formuläret. Inom 36 timmar kommer du få upp till 3 olika offerter som är anpassade efter dina önskemål. Du kan välja fritt mellan lösningarna för att hitta den du känner dig tryggast med.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Att anlita en revisor

Det är ett varierande arbete som revisorn har. De granskar företags redovisning och förvaltning vilket ser olika ut överallt. Granskningen görs utifrån den ekonomiska redovisningen och andra ekonomiska rapporter, sedan bedömer revisorn om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Förutom att granska redovisningen och förvaltningen ingår det även att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem. Revisionsarbetet avslutas sedan med en revisionsberättelse.

Förutom revision kan revisorn erbjuda rådgivning. Redovisning och skatt är två områden de är insatta i men det finns även fler. Eftersom de har erfarenhet från många olika företag och branscher så blir de värdefulla rådgivare. Revisorn måste dock alltid beakta sitt oberoende innan denne accepterar ett uppdrag som rådgivare. En revisor är förhindrar att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

Revisorer kan ha olika titlar: ideell, godkänd eller auktoriserad. I ett aktiebolag måste det finnas antingen en godkänd eller auktoriserad revisor. Hos Revisor Tranås hittar du enkelt auktoriserade revisorer som levererar hög kvalitet i sina tjänster.

En värdefull partner

Det finns en massa fördelar med att anlita en revisor. Revisorn är länken mellan kunden och kundens intressenter vilket gör att revisionen blir en vedertagen kvalitetsstämpel. Revisionen skapar trygghet och trovärdighet, inte bara internt i företaget utan även externt mot företagets intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av dels företagets rapporter och dels revisorns rapporter över dessa.

Förutom att företaget får en ökad trovärdighet så får ni en kontaktperson att ställa frågor till och bolla idéer med. För de företag som lever i en föränderlig tillvaro så är det nyttigt. Revisorn har bland annat kunskaper om förvärv, värdering och beskattning. Ibland kan det vara nyttigt att ha någon som ifrågasätter vad som händer i företaget för att driva ytterligare tillväxt och lönsamhet.

Välj revisor noggrant

Det gäller att vara noggrann när man ska leta efter en revisor. Många kriterier ska stämma överens för att samarbetet ska bli så bra som möjligt. Du måste exempelvis kunna öppna dig för revisorn och våga be om hjälp, för detta krävs även tillit och bra kommunikation. Se till att undersöka och kontakta flera revisorer för att du ska hitta en lösning du känner dig nöjd med. Vi på Revisor Tranås vet hur viktigt det är att välja rätt revisor, därför får du flera lösningar att välja mellan. Du väljer enkelt den som passar dig och ditt företag bäst.

Flexibla lösningar med Revisor Tranås

Revisor Tranås erbjuder dig även möjligheten att hitta redovisningskonsulter. En redovisningskonsult kan hjälpa dig med redovisning och rådgivning. Ofta blir konsulten företagets högra hand i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. För många företagare är det en viktig resurs. Arbetsuppgifterna beror helt på vad uppdragsgivaren har för behov men oftast handlar det om att hjälpa företag med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning. Andra tjänster kan omfatta registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar.

Oavsett om du behöver en revisor eller redovisningskonsult kan vi på Revisor Tranås hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet av att matcha revisorer och redovisningskonsulter med företag. Med vår kompetens kan vi enkelt hitta en lösning till dig som du känner dig trygg med. Alla våra samarbetspartners kvalitetssäkras så att du ska bli erbjuden högsta kvalitet.

Gör så här för att hitta en revisor eller redovisningskonsult

Det är väldigt enkelt att använda tjänsten. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret, sen sköter vi resten. Inom 36 timmar kommer du få upp till 3 olika offerter som är helt anpassade efter dina behov och önskemål. De är självklart kostnadsfria.

Börja här