Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Täby

Revisor Täby hjälper dig hitta en revisor eller redovisningskonsult i Täby. Oavsett om du behöver hjälp med att ta lån, utveckla ditt företag eller hantera din bokföring kan du ta hjälp av våra professionella samarbetspartners. Beskriv kortfattat ditt ärende i formuläret för att få svar inom 36 timmar, du kommer få 3 offerter från revisorer eller redovisningskonsulter utan någon kostnad. Våra experter utgår från dina behov för att hitta en så bra lösning som möjligt för dig och det bästa är att du bekvämt kan hitta dem via Revisor Täby. Du har absolut inga förpliktelser och kan fritt välja det alternativ som passar dig bäst.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Hitta finansiering till ditt företag

Du kanske befinner dig i ett expansivt fas i ditt företag eller är på väg att starta eget för första gången. Ett lån kan hjälpa dig finansiera din affärsidé och innebär att du ingår ett avtal med banken, lånet måste alltså alltid betalas tillbaka. De delar som finns med i avtalet är amorteringsplan och vilken ränta som du ska betala under lånets löptid men även vilka säkerheter som ska lämnas.

För att som företagare kunna ta lån måste banken ha förtroende för dig som kund och din förmåga att betala tillbaka lånet. Banken gör en helhetsbedömning vilket innebär att din privatekonomi kan påverka dina chanser att få ett bra lån. För att ha en bra grund att stå på behöver du gå igenom din affärsplan innan du presenterar den för banken. Det är väldigt viktigt att till exempel affärsplanen skrivs rätt.

Dessa punkter tittar banken på när du ansöker om lån:

  • Om du har erfarenhet som företagare, hur din privatekonomi ser ut, vad du har för referenser och utbildning.
  • Om din affärsplan är realistisk och detaljerad.
  • Om det finns revisor eller ekonomihjälp.

För att kunna få ett lån behöver banken någon form av säkerhet vilket finns i olika former. Det kan till exempel vara inteckning i fast egendom eller mark. Borgen är även en form som innebär att borgensman förbinder sig att betala skulden om inte lånetagaren kan betala.

Behöver du en revisor när du ska ta lån?

Det kan vara lämpligt att anlita en revisor redan innan du funderar på lån. Revisorn är externa ögon på ditt företag och din redovisning, de arbetar med att uttala sig till externa intressenter kring hur ditt bolag utvecklas och intygar att din redovisning ger en rättvis bild av företaget.

Under utvecklingen av ditt företag kan det vara värdefullt med ett bollplank som har stor erfarenhet. Revisorer har oftast varit i många företag som varit i samma situation som dig och kan ge värdefulla råd och hjälpa dig undvika misstag. Dialogen med banken kan helt enkelt gå enklare om du har en revisor.

En revisor arbetar i första hand med att utföra revisioner som är granskningar av bland annat redovisningar och bokföringar. Har du ett större aktiebolag eller är verksam under finansinspektionens tillsyn måste du enligt lag ha en godkänd eller auktoriserad revisor. I en ideell förening funkar det däremot att ha en ideell revisor, en så kallad lekmannarevisor. När revisorn utför ett uppdrag måste god revisionssed samt god revisorssed beaktas. God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är vedertagna där revision utförs. Revisionsseden formas och utvecklas successivt i revisorns arbete men skriften uppdateras vart fjärde år och fastställs av Revisionsdelegationen. Revisorsseden definierar revisorns förhållningssätt till sitt uppdrag, sin uppdragsgivare och sin yrkesroll. Genom Revisor Täby hittar du bara auktoriserade revisorer för ditt uppdrag.

Det här kan en redovisningskonsult hjälpa dig med

Även redovisningskonsulter arbetar med ekonomisk rådgivning. Vid uppstart av företag finns det mer än finansiering att tänka på, det ska bland annat skapas en affärsplan. Redovisningskonsulten kan bland annat hjälpa med att utvärdera den här affärsplanen, sätta rutiner för bokföring och sköta deklarationer (inkomstdeklaration, skattedeklaration, momsdeklaration).

En redovisningskonsult kan precis som en revisor vara auktoriserad. De ska arbeta enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Det är en standard som utvecklats av Srf konsulterna och FAR för att redovisningstjänster ska utföras enligt god sed. Standarden innehåller rutiner och riktlinjer för att de utförda tjänsterna ska hålla hög kvalitet.

Få hjälp med finansieringen av ditt företag

Oavsett om du behöver rådgivning eller någon som kan sköta företagets löpande redovisning så finns det möjlighet att få snabb hjälp. Revisor Täby hjälper dig hitta revisorer och redovisningskonsulter som hjälper dig utifrån dina önskemål. Fyll i formuläret för att komma i kontakt med någon av våra samarbetspartners inom 36 timmar, som svar får du 3 offerter som är helt kostnadsfria.

Börja här