Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Stockholm

Vi på Ekonomijuridik revisor Stockholm har utvecklat en tjänst som gör det enkelt för dig att hitta erfarna och kompetenta redovisnings- och revisionsbyråer i Stockholm: Du får snabbt motta tre kostnadsfria offerter inom endast 24 timmar från någon av våra duktiga partners. Vi samarbetar med så väl små som stora revisionsbyråer i Stockholm och samtliga har den dokumenterade kunskapen och kompetensen som krävs för att hjälpa dig att upprätta en säker revision i Stockholm.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

När behöver man en revisor Stockholm?

En revisor som är verksam i Revisor Stockholm arbetar med att oberoende granska och sedan uttala sig om en verksamhet eller en organisations ekonomi. En revisor kan vara ideell, godkänd eller auktoriserad, de två senare är titelskyddade enligt lag.

Driver man ett större aktiebolag (AB) eller ett bolag verksamt under tillsyn av finansinspektionen är man, enligt lag, skyldig att använda sig av en godkänd eller auktoriserad revisor. Driver man däremot en ideell organisation eller förening är man fri att använda sig av en ideell revisor.

När har man revisionsplikt?

Revisionsplikt betyder att man är skyldig, enligt lag, att anlita en oberoende revisor. För att lagen ska gälla ditt företag måste ni uppfylla två/tre av följande punkter:

  • Aktiebolag (AB) som har en balansomsättning om 1,5 miljoner kronor eller mer.
  • Aktiebolag (AB) som har fler än 3 anställda.
  • Aktiebolag (AB) som har en nettoomsättning om 3 miljoner kronor eller mer.

När ett företag anlitar en oberoende revisor för en revision innebär detta bland annat att företagets bokföring, bokslut och årsredovisning granskas varefter revisorn upprättar en revisionsberättelse.

En revisor i Stockholm kan ta sig an en rad olika uppdrag:

  • Ekonomisk rådgivning inom bland annat komplexa redovisningar, nyckelanalyser, bolagsbildning och avveckling av bolag samt skatterådgivning.
  • Bokföring av bland annat saldobesked, kvittohantering, fakturering och löneutbetalning.
  • Lönehantering och hantering av bland annat lönespecifikation, förmåner, provisionshantering, tjänstebildhantering, rapportering, avstämningar, avtalshantering och skattedeklaration.

Vi kan revision i Stockholm

Är man inte insatt i revision kan det vara svårt att finna rätt revisor, genom vår tjänst får du som kund hjälp med att hitta den rätta revisorn för just ditt uppdrag. För att vi ska kunna matcha dig med rätt partner är det viktigt att du lämnar rätt och specificerad information om ditt uppdrag till oss. Det är även viktigt att du tar kontakt med oss vid eventuella frågor angående tjänsten, för oss på Ekonomijuridik Revisor Stockholm är det viktigt att så väl du som kund som våra partners känna sig trygga med vår tjänst.

Vår tjänst fungerar så här

Du som kund fyller det formulär som finns på vår hemsida och lämnar rätt information, genom att ta del av vår tjänst får du tre kostnadsfria offerter inom 24 timmar. Du går sedan själv igenom dina tre offerter och väljer den revisionsbyrå som passar dig bäst. Du är inte bunden till dina tre offerter när du tar emot dem, först när du valt och inlett ett samarbete med någon av våra partners är du förpliktigad att fullfölja det påbörjade samarbetet.

Genom att förmedla kontakt mellan dig och oss på redovisning Stockholm hoppas vi att vår tjänst leder till ett långvarigt samarbete.

Trygg tjänst

Vi ställer höga krav och kvalitetssäkrar alltid de revisionsbyråer vi väljer att samarbeta med, vi arbetat ständigt mot vårt mål: så väl kunder som partners ska vara nöjda med vår tjänst. Därför är det viktigt att du som kund lämnar korrekt information om ditt uppdrag när du använder dig av vår tjänst, detta för att vi ska kunna matcha dig med rätt revisor.

En väl genomförd förmedling kan vara början på ett långvarigt samarbete mellan dig och din nya revisor i Stockholm.

Börja här