Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Sollentuna

Med ett rikt företagsklimat i Sollentuna finns det ett stort potential för ditt företag att växa. I din närhet finns det dessutom experter inom ekonomi som du kan ta kontakt med via Revisor Sollentuna. Oavsett om du behöver hjälp med den löpande redovisningen eller att granska din bokföring så finns det professionell hjälp att få. Du tar snabbt emot 3 offerter inom 36 timmar från våra samarbetspartners, dessutom är det helt kostnadsfritt och anpassningsbart efter dina önskemål.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Det rika företagsklimatet i Sollentuna

Som ett av landets bästa företagsklimat stöttar de företagarandan och entreprenörskapen. Av 290 kommuner rankas Sollentuna som tvåa i Svenskt Näringslivs företagsrankning. Med närhet till både Arlanda och Stockholm City lockar Sollentuna många till att etablera sig där. Kommunen växer stadigt och har en befolkning på över 70 000 personer. I kommunen finns cirka 4 000 små företag och Sollentuna arbetar aktivt för att skapa tillväxt och utveckling.

Sollentuna kommun samarbetar med Nyföretagarcentrum, Handelskammaren och Företagarna i Sollentuna när det kommer till näringsfrågor. Det finns även fler bolag och företag man kan vända sig till. Den ekonomiska delen av ett företag är väldigt viktigt och därför finns det företag som kan hjälpa till med den biten. Revisor Sollentuna samarbetar med kompetenta revisions- och redovisningsbyråer i just Sollentuna. Vi erbjuder en kvalitativ tjänst som sätter dig som kund i första hand och ser till dina behov.

Vet du om du har revisionsplikt?

En revisor är en bra resurs att ha inom ett företag. I första hand arbetar en revisor med att utföra revisioner som är granskningar av räkenskaper. De har även i uppgift att verifiera att beslut tagits på ett korrekt sätt i ledningen och att verksamheten sköts på ett korrekt sätt. I andra hand kan en revisor fungera som rådgivare och vara ett bollplank i frågor som rör affärsutveckling.

Det är inte alla företag som måste ha en revisor utan två av tre följande punkter måste uppfyllas innan det är lag på det:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Om två eller fler av dessa krav är uppfyllda måste antingen en godkänd eller auktoriserad revisor anlitas till företaget. Titlarna godkänd och auktoriserad är skyddade enligt svensk lag och är ett mått på kvalitet. Via Revisor Sollentuna kommer du bara i kontakt med auktoriserade revisorer för din trygghet.

Uppfylls inte kraven är det ändå en bra idé att fundera på om företaget behöver en revisor eftersom det finns många fördelar. Att gå igenom de räkenskaper som finns är ett stort ansvar och med en revisor kan du vara trygg i att det utförs på ett kvalitativt och korrekt vis. Det ger en ökad trovärdighet åt det ekonomiska systemet i företaget.

Redovisningskonsult som högra hand

Behöver du hjälp med bokföringen eller lönehanteringen så är det en redovisningskonsult du ska vända dig till. De biträder uppdragsgivaren med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Både större och mindre organisationer kan ha behov av en redovisningskonsult och det finns inga fasta riktlinjer för omfattningen av arbetsuppgifterna. En del av uppdraget kan vara att sköta delar av bokföringen eller avstämningar av konto till att helt sköta all löpande redovisning. Även redovisningskonsulter kan vara rådgivare och hjälpa dig med dina funderingar. Fördelen med att anlita en redovisningskonsult är att du kan känna dig trygg med att arbetet sköts rätt och du får själv tid till annat. Konsulten sitter inne med mycket kunskap och erfarenhet och är på det sättet en stor tillgång för företaget.

Även en redovisningskonsult kan bli auktoriserad vilket sker enligt vissa villkor. Konsulten behöver bland annat ha:

  • Teoretiska kunskaper motsvarande akademisk nivå inom redovisning, beskattning samt viss juridik
  • Minst 5 års praktisk erfarenhet av arbete som redovisningskonsult

Dessutom behöver redovisningskonsulten vara bosatt i Sverige, inte vara i konkurs eller ha näringsförbud. Vart 6:e år blir dessutom konsulten kvalitetskontrollerad samt genomgår löpande vidareutbildning. Auktoriseringen är ett tecken på den kvalitet som du kan förvänta dig om du kontaktar våra samarbetspartners hos oss på Revisor Sollentuna.

Revisor Sollentuna erbjuder en enkel och snabb tjänst

Det enda du behöver göra för att komma i kontakt med våra samarbetspartners är att fylla i formuläret, sen sköter vi resten. Inom 36 timmar får du 3 offerter och det är helt kostnadsfritt.

Börja här