Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Söderhamn

Med Revisor Söderhamn är det enkelt att hitta en revisor eller redovisningskonsult som kan hjälpa till med ekonomin. Våra samarbetspartners är experter på både revision och redovisning och kan enkelt ge dig mer tid till ditt företag. Överlåt den evigt trötta bokföringen till en professionell redovisningskonsult eller låt en revisor granska den.

Inom endast 36 timmar kan du få upp till 3 kostnadsfria offerter presenterade. Dina lösningar är anpassade efter dina behov och du kan enkelt välja den som passar dig bäst. Det är viktigt att du känner dig nöjd med offerterna, därför väljer vi alltid våra samarbetspartners noga.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Revisorns roll i ett företag

Revisorn har en väldigt viktig roll i ett företag. De arbetar med revisioner som skapar trovärdighet och trygghet, både internt inom företaget och externt mot intressenter. Under revisionen granskas bland annat bokföringen, beslutsmässigheten och förvaltningen av företaget. Utifrån det ekonomiska underlaget avgör revisorn om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Revisorn ger råd om vad som bör förbättras inför nytt verksamhetsår och avslutar revisionen med en revisionsberättelse. När revisionen utförs måste god revisionssed och god revisorssed beaktas.

Revisorer kommer i kontakt med många olika företag och branscher vilket gör att deras kompetens är väldigt bred. Dessutom varierar deras arbete eftersom ett företags redovisning och förvaltning sällan ser likadant ut överallt.

Det finns olika revisorer: ideella, godkända och auktoriserade. Den ideella revisorn är oftast en person med ett ekonomiskt intresse och kallas även för lekmannarevisor. Om du har revisionsplikt måste antingen en godkänd eller auktoriserad revisor anlitas. Du hittar enkelt en revisor enligt dina önskemål hos Revisor Söderhamn. Vi har samarbetspartners som är auktoriserade och kan hjälpa dig i ditt bolag.

Kravet på revisor kan väljas bort om inte två av tre värden uppfylls:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Revisionsberättelsen ger ditt företag en kvalitetsstämpel

Revisorn är länken mellan kunden och kundens intressenter. Det är inte bara företaget som tar del av de rapporter revisorn bestyrker utan även företagets intressenter. Revisionen blir därför en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Bland annat ägare, kunder, leverantörer och kreditgivare kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att allt går rätt till. Det i sin tur kan leda till mer affärer och bättre villkor.

I en revisionsberättelse redogör revisorn sin granskning av företaget. Den innehåller bland annat ett uttalande om fastställande av balansräkningen och om företagets styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar. Revisionsberättelsen kan skrivas på olika sätt vilket ska klargöras. Det kan vara om revisorns inriktning eller omfattning är begränsad så att ett fullständigt uttalande inte kan göras.

Redovisningskonsultens roll i ett företag

Hos Revisor Söderhamn har du inte bara möjlighet att komma i kontakt med revisorer. Våra samarbetspartners arbetar även med redovisning och du kan enkelt hitta en redovisningskonsult.

Redovisningskonsulten får en viktig roll eftersom ekonomin är en central del i varje företag. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vad uppdragsgivaren har för behov men vanliga uppdrag är bland annat att hjälpa företag med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning. De tillhandahåller redovisnings- och bokföringstjänster vilket även kan innebära registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar.

Vem som helst kan i stort sett arbeta som redovisningskonsult, men det kräver ett sinne för siffror och en helhetssyn inom ekonomi. Det behövs även en bred kompetens inom redovisningsområdet och kunskaper inom exempelvis moms och skattelagstiftning. Detta krävs för att redovisningskonsulten ska kunna tillhandahålla en kvalitativ redovisningstjänst till uppdragsgivaren. En auktoriserad redovisningskonsult har teoretisk kompetens och yrkeserfarenhet av redovisningstjänster samt tillämpar Reko och har ansvarsförsäkring.

Inget krångel

Via Revisor Söderhamn kan du komma i kontakt med revisorer och redovisningskonsulter. Du kan känna dig trygg med offerterna eftersom våra partners har långt erfarenhet av revision och redovisning. Det är alltid dina behov och önskemål som sätts först och du får lösningar som är anpassade efter dig.

Svar inom 36 timmar

Efter du fyllt i formuläret får du svar inom 36 timmar och du kan välja den lösning som passar dig bäst. Det är helt kostnadsfritt att använda tjänsten och du har inga förpliktelser förrän du inlett ett samarbete. Våra partners väljs alltid med omsorg för din säkerhet.

Börja här