Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Skellefteå

Att hålla koll på alla frågor som kan tänkas påverka ditt företag vid något tillfälle är inte lätt. Vissa saker känner man inte till och många funderingar har man inte särskilt ofta. Vi har en lösning för de situationer där du inte vet hur du ska göra. Redovisningskonsulter och revisorer har bred kunskap om olika branscher och kan bistå dig när du själv inte kan lösa ett problem. För att komma i kontakt med våra samarbetspartners behöver du bara beskriva dina önskemål i formuläret sen har du svar inom 36 timmar. Det är dessutom kostnadsfritt och helt utan förpliktelser.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

En revisor kan både granska och ge råd

Revisorer har varierande abetsuppgifter och har även utvecklats till att vara rådgivare. I grunden arbetar de däremot med att granska en förening eller ett företags ekonomiska delar. Det kan vara att granska bokföringen eller verksamheten i ett företag. Deras ansvar är även att ge råd om vad som kan förbättras. Alla bedömningar och iakttagelser ska sammanfattas i en granskningsrapport och revisionsarbetet avslutas med en revisisonsberättelse.

Vid utförandet av sitt arbete måste revisorn beakta god revisionssed och god revisorssed vilket innebär att de måste följa de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Det här är något som formas och utvecklas successivt i revisorernas arbete, skriften uppdateras däremot vart 4:e år och fastställs av Revisionsdelegationen.

Redovisningskonsulten biträder med redovisningstjänster och rådgivning

Redovisningskonsultens har varierande arbetsuppgifter beroende på vad uppdragsgivaren har för önskemål. Det är däremot vanligt att en redovisningskonsult bland annat arbetar med kundfakturering, fakturor från leverantörer, bokföring och upprättande av bokslut. Väldigt ofta arbetar redovisningskonsulter som egna företagare men andra arbetsplatser är bland annat revisionsföretag, ekonomiavdelningar och skatteverket.

Även redovisningskonsulter måste arbeta enligt allmänna system. För konsulterna kallas regelverket istället för Reko som har utvecklats av organisationerna Srf konsulterna och FAR. Reko har grundlläggande principer och riktlinjer beskrivna som ger kvalitativa redovisningstjänster. I första hand riktar sig standarden till auktoriserade redovisningstjänster för att skapa kvalitet i redovisningen. Genom att arbeta enligt Reko höjs nivån på de tjänster som redovisningskonsulter erbjuder.

Auktorisering som intyg på kvalitet

Redovisningskonsulter och revisorer kan erhålla titeln auktoriserad efter att ha uppfyllt vissa krav. De måste bland annat ha utbildning och erfarenhet. För en redovisningskonsult behöver den praktiska erfarenheten vara minst 5 år lång och det ska vara arbete som redovisningskonsult. För revisorn behövs det däremot minst 3 års erfarenhet inom revisionsarbete.

Auktoriseringstiteln är skyddad enligt svensk lag vilket betyder att det inte är vem som helst som kan kalla sig det. Titeln är en stämpel på kvalitet och visar att revisorn eller redovisningskonsulten tar ansvar för att arbetet med dina underlag håller hög kvalitet.

För att du ska kunna bli erbjuden denna höga kvalitet har vi på Revisor Skellefteå bara samarbetspartners som är auktoriserade.

Fördelarna med en revisor och redovisningskonsult

Auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter har god kännedom om de lagar och regelverk som gäller för ditt företag. De flesta företagarna kan behöva stöd i hanteringen av ekonomin och löner, vilket är precis vad en redovisningskonsult erbjuder. Många bygger upp en långvarig relation till sin redovisningskonsult och ser dem som en värdefull partner. Genom att anlita en revisor eller redovisningskonsult får du en naturlig rådgivare, rätt kompetens, effektiva kvalitetssäkrade rutiner och flerårig erfarenhet. Det skapas även bättre förutsättningar för ditt företags förtroende på marknaden.

Aktiebolag som uppfyller vissa krav måste enligt lag ha en revisor. Revisorn måste då vara antingen auktoriserad eller godkänd. Att en revision har utförts professionellt ger alla intressenter, ägare, kunder och myndigheter en trygghet och säkerhet i de siffror som redovisningen består av. Det finns troligtvis inga nackdelar med att anlita en auktoriserad revisor eftersom jobbet blir utfört av en kompetent och professionell person som har lång erfarenhet. De ser till att det inte finns några allvarliga felaktigheter i det som görs vilket höjer kvaliteten. Revisor Skellefteå har samarbetspartners med lång erfarenhet från olika branscher och ser till att du får den kompetens du behöver.

Fyll i formuläret för att hitta en redovisningskonsult eller revisor

Det tar bara 36 timmar innan du har kontakt med någon av våra samarbetspartners. Det första du behöver göra är att fylla i formuläret så noga du kan för en optimal matchning. Sen är det bara att vänta så har du 3 offerter inom 36 timmar, helt kostnadsfritt.

Börja här