Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Ronneby

Vänd dig till en revisor eller redovisningskonsult när du behöver hjälp med ekonomin. Det är en väldigt central del i varje företag men kan vara en stor börda och väldigt tidskrävande. För den som inte är insatt i alla regler och lagar kan det hända att det smyger in fel i redovisningen. Då är det en bra idé att vända sig till en revisor som kan granska den. Eller en redovisningskonsult som kan sköta hela redovisningen istället.

För att göra det enkelt för dig när du ska hitta en revisor eller redovisningskonsult kan du kontakta oss på Revisor Ronneby. Vi hjälper dig kostnadsfritt att hitta en lösning som passar dig.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Har ditt företag revisionsplikt?

Nybildade aktiebolag och de som är under en viss storlek kan välja att inte ha revisor, men grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en. För att du ska ingå i revisionsplikten måste ditt företag nå upp till två av dessa tre värden:

 • Fler än 3 anställda
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Annars måste alltid publika aktiebolag, aktiebolag med särskild lagstiftning och aktiebolag med särskilt begräsning av vinstutdelningen ha revisor.

Oavsett om du har revisionsplikt eller inte kan Revisor Ronneby hjälpa dig hitta en revisor. Tjänsten är helt kostnadsfri och du slipper slösa tid på att aktivt leta.

Det här kan en revisor hjälpa dig med

En revisor erbjuder revisionstjänster. De kommer i kontakt med många olika företag och branscher vilket gör att deras arbete varierar. Redovisningen och styrelsens arbete ser ju inte likadant ut på alla organisationer. Främst arbetar revisorn med revisioner men även detta kan skilja sig åt. Revisionen kan vara fullständig men den kan även vara översiktlig eller gjord utifrån specifika åtgärder som revisorn och uppdragsgivaren kommer överens om.

En revision utförs för att granska och verifiera ett företags redovisning samt förvaltning. Granskningen görs utifrån företagets redovisning och andra ekonomiska rapporter för att bedöma om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Med hjälp av revisionen skapas trovärdighet och trygghet, både internt i företaget och externt mot intressenter.

Hög kompetens och erfarenhet hos auktoriserade revisorer

Eftersom vem som helst kan kalla sig revisor så finns titeln auktoriserad revisor. Revisorsnämnden (RN) ansvarar för auktorisationen av revisorer och FAR utför kvalitetskontroller för dem som ska förnya titeln.

För att revisorn ska bli auktoriserad krävs det att denne:

 • Yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet
 • Är bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz
 • Varken är i konkurs, har näringsförbud, är förbjuden att lämna juridisk eller ekonomisk biträde i vissa fall eller är föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat
 • Har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamheten
 • Är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet

För att auktoriseringen ska gälla måste den förnyas vart femte år genom en kvalitetskontroll. Kvalitetssäkringen är revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete.

Mångsidig hjälp av en redovisningskonsult

Många företag som inte har revisionsplikt väljer att anlita en redovisningskonsult. De blir ofta företagets högra hand i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. En redovisningskonsult kan bland annat hjälpa till med bokföringen, lönehanteringen, upprätta årsredovisning och inkomstdeklarationer. Det här är en viktig resurs för många eftersom ekonomin ofta kan bli jobbig och tidskrävande.

Redovisningskonsulten behöver ha en bred kompetens inom redovisningsområdet men också kunskaper inom exempelvis moms och skattelagstiftning. Det krävs för att kunna tillhandahålla en kvalitativ redovisningstjänst till uppdragsgivaren. Vill du ta del av alla fördelar som finns med att anlita en redovisningskonsult kan du kontakts Revisor Ronneby. Vi har professionella samarbetspartners som är experter på redovisning.

Kontakta Revisor Ronneby när du behöver professionell hjälp

När det kommer till att hitta revisor eller redovisningskonsult. Därför erbjuder vi dig en lösning där du kan välja fritt mellan upp till 3 olika lösningar. Det ger dig en stor möjlighet att hitta det du söker efter.

Vi på Revisor Ronneby ligger bakom ett stort antal lyckade samarbeten. Våra samarbetspartners har bred kompetens och lång erfarenhet inom ekonomi för att kunna tillgodose dina behov. För att komma i kontakt med din nya revisor eller redovisningskonsult behöver du dessutom bara fylla i formuläret. Inom 36 timmar har du dina kostnadsfria offerter.

Börja här