Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Östersund

Östersund domineras av småföretag och för att de ska ha de bästa förutsättningarna finns Revisor Östersund. Vi hjälper dig komma i kontakt med revisorer och redovisningskonsulter som hjälper dig med den ekonomiska biten i företaget. Det gör inget om du saknar kunskap om hur man bokför eller skapar en årsredovisning, för den kunskapen finns i din närhet.

Revisor Östersund har samarbetspartners i närheten av dig som är superenkla att hitta. Fyll i formuläret med dina önskemål, det tar bara 36 timmar innan du har 3 offerter att välja mellan. Det är helt kostnadsfritt och via Revisor Östersund hittar du alltid kompetenta och kunniga revisorer och redovisningskonsulter.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Sveriges mittpunkt – Östersund

Under 1700-talet grundades Östersund som är den enda staden inom Sveriges gränser som grundades under det årtalet. Östersund grundades främst för att kontrollera handeln i Jämtland vars invånare bedrev en omfattande och mycket lönsam handel som irriterade den svenska staten. I enlighet med lagen var statsmaktens intentioner att kanalisera handeln till staden.

Detaljhandeln i staden omsätter 30 procent mer än vad befolkningsunderlaget borde ge. Idag domineras Östersund av småföretag likt övriga Jämtland. Som småföretagare vill man fokusera på att driva sin verksamhet men det finns uppgifter som måste göras som tar tid från detta. Vi på Revisor Östersund har utvecklat en lösning till dig som känner att du inte hinner med eller har fastnat i den ekonomiska biten. En revisor kan hjälpa dig med många saker, bland annat rådgivning och granskning av din redovisning. Redovisningskonsulter kan hjälpa dig med den löpande redovisningen och även rådgivning.

Behöver du en revisor eller redovisningskonsult?

Revisorer och redovisningskonsulter kan tänkas vara likadana i sina yrkesroller och arbetsuppgifter. Det är de däremot inte och skiljer sig i grunden även om de ibland nuddar vid varandra.

Redovisningskonsulten arbetar med att utföra redovisningstjänster för ditt företags fortlöpande administration. Det kan bland annat vara att hjälpa till med att bokföra alla affärshändelser, hantera löneredovisning, göra avstämningar för månadsrapportering, upprätta och skicka in skattedeklaration, upprätta bokslut och ta fram årsredovisning.

Det främsta en revisor fokuserar på är att utföra revisioner. De granskar bland annat årsredovisningar och styrelsen samt den verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Det som ingår i detta är bland annat bokföring, löneredovisning, skatteredovisning och åtföljande av lagar. Som en del av företagets årsredovisning upprättar revisorn en revisionsberättelse där det finns uttalanden om årsredovisningen och styrelsens samt VD:ns ansvarsfrihet.

Revisor och redovisningskonsult är något vem som helst kan kalla sig egentligen. Däremot är titlarna godkänd och auktoriserad revisor skyddade enligt svensk lag. Även redovisningskonsulter kan vara auktoriserade och den titeln är också skyddad.

Genom att anlita en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult kan du känna dig trygg i den tjänst som levereras. För att fortsätta erhålla titeln auktoriserad måste både revisorn och redovisningskonsulten förnya den minst vart 5:e respektive 6:e år. De har även lång erfarenhet inom olika branscher och kan bidra med värdefull rådgivning för ditt företag. Eftersom vi vill att du som kund ska få en kvalitativ tjänst samarbetar vi på Revisor Östersund med auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter.

Krav för att bli auktoriserad

Kraven för att bli auktoriserad revisor eller redovisningskonsult skiljer sig åt. Revisorn måste till exempel uppfylla dessa krav:

Förnyelse av titeln: Titeln måste förnyas vart 5:e år, under den tiden måste revisorn ha varit yrkesverksam i minst 1 500 timmar som just revisor.

Utbildning: Revisorn behöver ha teoretisk utbildning under 3 år som omfattar kurser i bland annat företagsekonomi, juridik, handelsrätt och beskattningsrätt.

Erfarenhet: Praktisk erfarenhet ska pågå under minst 3 år under handledning av auktoriserad eller godkänd revisor.

Övriga krav: Utöver ovanstående krav måste revisorn vara bosatt i Sverige, inte vara i konkurs eller ha näringsförbud och vara anställd eller driva egen revisionsbyrå.

För en redovisningskonsult måste dessa krav uppfyllas:

Förnyelse av titeln: Titeln måste förnyas minst vart 6:e år och konsulten måste genomgå löpande vidareutbildning.

Utbildning: De teoretiska kunskaperna ska motsvara akademisk nivå och omfatta redovisning samt viss juridik.

Erfarenhet: Praktisk erfarenhet ska pågå under minst 5 års tid av arbete som redovisningskonsult.

Övriga krav: Precis som revisorn måste redovisningskonsulten vara bosatt i Sverige och inte vara i konkurs eller ha näringsförbud.

Vi hjälper dig hitta en revisor eller redovisningskonsult

Med bred erfarenhet och kompetens kan våra samarbetspartners lösa dina behov. Revisor Östersund erbjuder en kvalitativ tjänst som både är enkel och snabb. Du har svar inom 36 timmar och kan välja mellan 3 offerter. Tjänsten är kostnadsfri och anpassad helt efter dina behov, fyll i formuläret redan idag för att få mer tid för ditt företag.

Börja här