Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Nyköping

Revisor Nyköping hjälper dig hitta revisorer och redovisningskonsulter. Att köpa in tjänster av en extern leverantör kan visa sig vara bättre än att göra det internt. Det finns en mängd fördelar som kan gynna ditt företag. De revisorer och redovisningskonsulter som vi på Revisor Nyköping samarbetar med har lång erfarenhet från olika branscher.

Att hitta rätt kompetens på egen hand kan vara svårt. Därför hjälper vi till och förmedlar den kunskap som du behöver. Via formuläret kan du få kontakt med våra samarbetspartners och få 3 kostnadsfria offerter. Redovisnings- och revisionsbyråerna ligger lokalt och finns i närheten av dig för att underlätta.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Vad innebär outsourcing?

Att outsourca innebär att köpa in tjänster av en extern leverantör istället för att sköta det internt. Det kan handla om tjänster eller produktioner som kan läggas över på någon annan som inte tillhör företaget. Detta görs ofta av olika anledningar och det finns en del fördelar. Outsourcing kan innebära lägre kostnader för redovisnings- och lönetjänster i sin helhet samt effektivare hantering av processer och rutiner. De främsta fördelarna med outsourcing är:

Lägre kostnader: Tidigare rörliga utgifter kan ändras till fasta utgifter. Det kan vara kostsamt för ett företag att ha personal som är specialisterade på alla arbetsuppgifter som företaget behöver. Att rekrytera, utbilda och behålla all personal som är nödvändig är dyrt.
Högre kvalitet: De som utför tjänsterna är specialiserade och kompetenta inom området.
Mer tid till kärnverksamheten: Att hantera ekonomin kan ta lång tid om man inte är van. Genom att outsourca kan du spendera den tiden på ditt företag istället.

Revisor som partner

Det finns många saker en revisor kan bistå dig med. De granskar bland annat årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Bokföring, löneredovisning, skatteredovisning, åtföljande av övriga lagar är saker som ingår. Som en del av företagets årsredovisning avger revisorn en revisionsberättelse. I den uttalar sig revisorn om årsredovisningen och styrelsens och VD:ns ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen kan vara enligt standardutformning (ren revisionsberättelse) eller ha vissa modifieringar (oren revisionsberättelse – anmärkningar, upplysningar med mera). Revisionsberättelsen gör att företaget får en kvalitetsstämpel. Intressenter (kunder, leverantörer, ägare, kreditgivare) kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att allt går rätt till. Det i sin tur leder till en tryggare tillvaro med mer affärer och bättre villkor.

Revisorn kan även vara rådgivare. Att ha en person att bolla idéer med eller ställa frågor till i företaget kan vara skönt. De har även stor erfarenhet från olika branscher och är därför insatt i vilka regler och lagar som finns. Ta hjälp av Revisor Nyköping för att hitta en revisor redan inom 36 timmar.

Redovisningskonsulten kan sköta den löpande redovisningen

Några uppdrag som en redovisningskonsult kan arbeta med är: hjälpa företaget bokföra alla affärshändelser enligt Bokföringslagen, hantera löneredovisning, göra avstämningar för månadsrapportering, upprätta och skicka in skattedeklarationer för mervärdesskatt och löneskatter, upprätta bokslut och ta fram årsredovisningar, inkomstdeklarationer och kontrolluppgifter. Det finns alltså oändligt med variationer för vad en redovisningskonsult kan hjälpa dig med. I mindre företag är det vanligare att anlita en extern redovisningskonsult medan de större företagen oftast har en anställd.

Att outsourca hela eller delar av ekonomin kan ge dig som företagare en större frihet. Du slipper tänka på bland annat bokföringen och alla regler som hör till. Håller man sig inte uppdaterad eller har större kunskaper inom området kan det hända att det uppstår fel, vilket kan påverka företaget. Anlitar du en redovisningskonsult behöver du inte tänka på att det kan bli fel, du kommer dessutom ha tid till annat.

Välj Revisor Nyköping för hög kvalitet

Att kalla sig för revisor eller redovisningskonsult kan vem som helst göra. Vi på Revisor Nyköping väljer därför våra partners noga. Hos oss kan du vara säker på att hitta kompetenta redovisningskonsulter och revisorer som är auktoriserade. Själva auktoriseringstiteln är skyddad enligt svensk lag vilket innebär att man måste uppfylla vissa krav. Det är bland annat krav på utbildning och erfarenhet inom branschen. Dessutom måste titeln förnyas för att försäkra att hög kvalitet levereras.

När du tar kontakt med våra samarbetspartners kan du alltså känna dig trygg i att de har både den erfarenhet och kompetens som krävs för uppdraget. Det kan vara svårt att hitta en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult, men hos oss tar du enkelt kontakt genom att skriva ner ditt ärende i formuläret. Inom 36 timmar har du sen 3 offerter som du kan välja mellan.

Börja här