Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Nacka

Med ett nystartat bolag kan det vara svårt att hålla reda på den ekonomiska biten, det finns däremot hjälp att få. Med Revisor Nacka kan du hitta professionella revisorer eller redovisningskonsulter som hjälper dig uppfylla dina önskemål.

Fyll i formuläret för att få 3 kostnadsfria offerter från våra samarbetspartners.
Du har svar inom 36 timmar och kan i lugn och ro välja den lösning som passar dig bäst.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Behövs en revisor eller redovisningskonsult verkligen?

2010 avskaffades kravet på revisor för mindre aktiebolag. Enligt statistik saknade drygt 40% av Sveriges 400 000 aktiva aktiebolag en revisor. Konsekvenserna kan vara att kvaliteten försämras och det gör det svårare för kreditgivare att bedöma företagens återbetalningsförmåga.

Att ha revisor är frivilligt vid start av nytt aktiebolag. För de aktiebolag som är befintliga behöver bolaget inte ha en revisor om bolaget ligger under 2 av följande 3 gränsvärden:

  • 3 anställda
  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Revisorsplikten avskaffades för att göra det lättare att starta nya aktiebolag eftersom utgifterna för en revisor kan vara kännbara i ett nytt företag. Däremot kan professionell hjälp ge företaget en bättre kontroll över den löpande ekonomin, vilket gör det lättare för företaget att växa. Kreditgivarna kan även göra en mer korrekt affärs-och kreditbedömning vilket gör att det blir lättare att låna pengar. Vid en professionellt genomförd revision tillförs även en trygghet och säkerhet för alla intressenter.

Det här arbetar en revisor och redovisningskonsult med

Revisorer har i uppgift att oberoende granska och uttala sig om verksamheters ekonomi. De utför en så kallas ”revision” där de uttalar om information eller vissa förhållanden.

En redovisningskonsult fungerar som företagets högra hand när det kommer till frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. Det är en viktigt resurs för många företag i Sverige.

När en revisor eller redovisningskonsult anlitas kan man bland annat få hjälp med:

Lönehantering: Lönehantering kan vara en djungel på grund av alla regelverk. Lönen måste betalas ut varje månad och rätt skatt ska dras av. Görs det inte på rätt sätt kan det handla om stora summor som är utbetalda fel.

Ekonomisk rådgivning: Det här kan omfatta nyckelanalyser, komplexa redovisningar, skatterådgivning, bolagsbildning och avveckling av bolag.

Bokföring: Precis som med lönehanteringen är bokföringen ett måste i alla bolag. Affärstransaktioner ska antecknas och redovisas, vilket ska göras på ett standardiserat sätt.

Om du behöver hjälp med något av ovanstående kan du fylla i formuläret för att komma i kontakt med våra samarbetspartners. Via Revisor Nacka kan du komma i kontakt med en auktoriserad revisor och redovisningskonsult inom 36 timmar.

Auktoriserad, godkänd eller ideell revisor

En revisor kan antingen vara auktoriserad, godkänd eller ideell. De två första titlarna är skyddade enligt svensk lag. Ideella revisorer arbetar till exempel i ideella föreningar, de kallas även för lekmannarevisor.

Vem som helst kan kalla sig revisor men titlarna godkänd och auktoriserad är skyddade. För att kunna kalla sig auktoriserad eller godkänd måste man uppfylla vissa krav. Den auktoriserade revisorn måste ha avlagt revisionsexamen, vara bosatt i Sverige, inte vara i konkurs och ha 5 års erfarenhet från arbete med revision. En godkänd revisor måste även ha utbildning, vara bosatt i Sverige och minst 3 års erfarenhet av arbete på revisionsbyrå under svensk handledning. Driver du ett bolag som är verksamt under tillsyn av finansinspektionen eller ett aktiebolag är du skyldig att anlita antingen en auktoriserad eller godkänd revisor.

Vem som helst får inte kalla sig auktoriserad eller godkänd vilket ger dig som företagare en trygghet. Den myndighet som utfärdar godkännande av dessa titlar är RN (Statliga Revisionsnämnden), de utövar även tillsyn över yrkesverksamma revisorer.

Som kund kan du känna dig trygg med Revisor Nacka

Via Revisor Nacka hittar du alltid auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter. Vi erbjuder kvalitativa tjänster inom ekonomi och kvalitetssäkrar därför alla led. Du som kund ska känna dig trygg med tjänsten som levereras vilket är viktigt för oss. Revisor Nacka hjälper dig hitta rätt revisor och redovisningskonsult för dina uppdrag.

Ta kontakt redan idag

Redan inom 36 timmar kan du ha 3 erbjudande från våra samarbetspartners. Det enda som behövs är att du fyller i formuläret så noga som möjligt och beskriver dina behov och önskemål. Vi matchar dig sen med våra samarbetspartners som skickar ut kostnadsfria offerter inom 36 timmar.

Börja här