Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Ljungby

Ibland kan det vara svårt att hitta det du söker, speciellt när det kommer till ekonomisk rådgivning. För att du inte ska behöva leta efter kompetenta revisorer finns Revisor Ljungby som hjälper dig. Revisorerna kommer till dig istället för tvärt om, vilket är ett plus när du har ont om tid som företagare.

Du tar enkelt kontakt med våra samarbetspartners genom formuläret. Beskriv ditt ärende så noga som möjligt för en optimal matchning. Inom 36 timmar har du svar från våra partners och kan välja fritt mellan upp till 3 offerter. Revisor Ljungby är en kostnadsfri tjänst helt utan förpliktelser.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

En engagerad och drivande kommun

I Ljungby finns det ett etableringsteam som företräder nästan hela kommunen, både politiker och tjänstemän, vilket gör att de har nära till både fakta och beslut. Därför kan de ge goda och snabba svar för den som vill etablera sig. Över en kopp kaffe, eller lunch, har de möjlighet att diskutera, vrida och vända på idéer samt hitta unika lösningar för dig som är nyetablerad. Etableringsteamet bjuder gärna in till samtal om utmaningar som du står inför i ditt företag och berätta hur de kan hjälpa dig. De tror helt enkelt på det goda samtalet och det finns alltid möjlighet att höra av sig. Det går även att få råd hos Ljungby Business Arena där det finns kvalificerad och kostnadsfri starta-eget-rådgivning.

Högskolecentrum i Ljungby erbjuder lokaler och internet för dem som är nya företagare. Det beskrivs som ett växthus för företagare och kallas för företagsinkubatorn. Har du en bärande affärsidé med utvecklingspotential kan de hjälpa dig med kostnadsfri kontorslokal med tillgång till mentorer. Mentorerna består av före detta och nuvarande företagare som hjälper till med sin tid och kunskap. I inkubatorn finns ett ständigt flöde av företagare, efter ett par månader tar de nya företagarna steget ut och lämnar plats för nya personer med affärsidéer.

Ljungby är alltså en drivande kommun för nya företagare. Även om det finns mycket stöd att få så finns det även andra företag som arbetar med att ge stöd. Revisor Ljungby samarbetar med revisions- och redovisningsbyråer i Ljungby som hjälper både nya och äldre företag.

Därför är det bra att ha en revisor

Vissa företag har revisionsplikt vilket innebär att en auktoriserad revisor måste anlitas. Det gäller om företaget uppfyller två av tre punkter: fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning. Det gäller även om företaget är ett publikt aktiebolag, om det är ett aktiebolag med en särskild begränsning av vinstdelningen eller som enligt lagstiftning är skyldiga att ha revisor.

Revisorn arbetar främst med att granska de räkenskaper som förts i ett bolag och att de har redovisats på ett rätt sätt. De har även i uppgift att verifiera att beslut tagits på korrekt sätt i ledningen och att verksamheten i övrigt sköts på ett korrekt sätt. De ser till att styrelsen sköter sitt arbete enligt de lagar och regler som gäller. I andra hand arbetar revisorer med rådgivning. Många ser revisorn som en partner och ett bollplank. Eftersom det finns en direkt kontakt med revisorn är det enkelt att ställa frågor och bolla idéer. För dem företag som är i en föränderlig tillvaro är det nyttigt att ha en revisor som rådgivare. För att ytterligare kunna driva lönsamhet och tillväxt är det användbart att ha någon som ifrågasätter vad som händer i företaget. Rådgivningen kan bland annat beröra områden som omstrukturering, förvärv, värdering och beskattning. Förutom rådgivning har även revisorn ett stort nätverk som du kan få nytta av. Rätt revisor delar med sig av kontakter som kan vara till nytta för företaget.

Om revisorn har arbetat med revision i företaget så bidrar det med en kvalitetsstämpel. Intressenter kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att alla siffror är korrekta. Det i sin tur bidrar till en stabilare tillvaro med mer affärer och bättre villkor.

Hitta revisor med Revisor Ljungby

Är du mer intresserad av vad en revisor kan erbjuda dig och ditt företag kan du ta kontakt med våra samarbetspartners via formuläret. Du har svar inom 36 timmar och kan välja mellan upp till 3 olika offerter. Via Revisor Ljungby hittar du revisorer med lång erfarenhet och bred kompetens.

Börja här