Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Karlshamn

Med Revisor Karlshamn kan du enkelt komma i kontakt med revisorer och redovisningskonsulter. De ekonomiska och administrativa bitarna i ett företag tar värdefull tid från utvecklingen av bolaget, därför väljer många att anlita hjälp. Du kan enkelt få tre kostnadsfria offerter genom att fylla i formuläret. Vi samarbetar både med större och mindre revisions- och redovisningsbyråer där samtliga har bred kunskap och erfarenhet. De är experter på att hantera revisioner och redovisningar och gör det utifrån dina önskemål och behov.

Revisor Karlshamn förmedlar en trygg och säker tjänst. Dina tre kostnadsfria offerter är utan förpliktelser så att du kan välja den som passar dig bäst.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Finansieringsmöjligheter vid uppstart av företag

När man ska starta företag finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den viktigaste faktorn är finansieringen och var den ska komma från. Ägaren till företaget har i första hand ansvar för den ekonomiska risken genom att satsa eget kapital. Storleken på den insatsen är ofta avgörande. Finns det inte möjlighet att själv finansiera starten kan man kontakta en finansiär. Formerna och villkoren skiljer sig åt men kan normalt delas in i:

Banklån: Ett banklån innebär att du ingår ett avtal med banken. Den uppskattade risken i din affärsidé avgör till stor del hur mycket du kan låna och vilka krav som ställs på säkerhet för att lånet ska beviljas.

Riskkapital: Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen. Riskkapitalister tar en större risk genom att satsa pengar i företaget än vad andra finansiärer gör, vilket är anledningen till att det kallas riskkapital. Normalt placeras bara riskkapital i aktiebolag eftersom själva poängen med investeringen är att aktierna eller de andra rättigheterna i företaget ska öka i värde.

Affärsänglar: Det finns privatpersoner som satsar pengar och kunskap i nystartade, växande bolag. Dessa kallas affärsänglar och de har ofta själva erfarenhet av att driva företag. Dessutom har de tid, stort engagemang och kapital.

Crowdfunding: Det här är en investeringsform som blivit vanligare de senaste åren. Fördelen är att du kan pröva efterfrågan av din produkt eller tjänst. Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet.

Sannolikheten att få finansiering kan påverkas av flera faktorer. Att ha en revisor kan göra det enklare eftersom de är externa ögon som kan uttala sig till alla intressenter kring hur bolaget utvecklas. Vill du veta vad en revisor kan göra för dig behöver du bara fylla i formuläret så hjälper Revisor Karlshamn dig.

Stora fördelar med revisor

Revisorn arbetar med att granska i företag. Det kallas för revision och den bidrar till ett förtroende för alla ekonomiska transaktioner, genom att kvalitetssäkra företagets ekonomiska information kan alla inblandade förlita sig på den. Revisionen avger en revisionsberättelse där revisorn bland annat uttalar sig om årsredovisningen och VD:ns ansvarsfrihet.

En bra revisor kan betyda mycket i ett företag. Rätt person kan bli ett bollplank för företagsledningen och ett viktigt verktyg i strategiska processer för utveckling och framgång. Vill du bli garanterad hög kvalitet kan du anlita en auktoriserad revisor.

Redovisningsuppdrag utförs av redovisningskonsulter

Ett redovisningsuppdrag är ett uppdrag där ett redovisningsföretag biträder en uppdragsgivare med ekonomiadministrativ tjänster och rådgivning, beskriver Svensk standard för redovisningstjänster det som. Uppdragen kan ha olika riktningar beroende på uppdragsgivaren och redovisningskonsulten kan bistå både mindre och större företag. Uppdragen kan bland annat handla om bokföring, bokslut, årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration och löneredovisning. De arbetar även med ekonomisk rådgivning. I många fall fungerar redovisningskonsulten som företagets ekonomiavdelning.

Revisor Karlshamn hjälper dig hitta professionell hjälp

Egentligen kan vem som helst kalla sig för revisor eller redovisningskonsult. För att du ska hitta professionell och erfaren hjälp samarbetar vi på Revisor Karlshamn med bland annat auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter. Kraven för att inneha auktoriseringstiteln är utbildning, erfarenhet samt fortlöpande kvalitetskontroller. Titeln måste förnyas efter en tid för att säkerställa att de håller sig uppdaterade kring nyheter och regler. Det finns tydliga riktlinjer kring vad auktoriseringen innebär för att kunden ska bli erbjuden en kvalitativ tjänst. Med Revisor Karlshamn kan du vara säker på att hitta revisorer och redovisningskonsulter som både har kompetens och erfarenhet. Det viktigaste är att du ska kunna lita på de tjänster som erbjuds, därför får du upp till tre offerter att välja mellan.

Börja här