Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Huddinge

Låt inte lönehanteringen ta för mycket av din tid. Vi hjälper dig hitta en redovisningskonsult som kan ta över en del av ansvaret så att du kan fokusera på annat. Fyll i formuläret för att bli matchad med våra partners inom revision och redovisning.

Redan inom 36 timmar har du 3 offerter att välja mellan. Det är helt kostnadsfritt och anpassningsbart efter dina behov.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Lönehantering – ett stort regelverk

Administrativa uppgifter kan många gånger vara en stor börda. Det tar upp mycket värdefull tid oavsett storlek på företaget. Lön är ofta den största och viktigaste posten för ett företag, det är även något som måste betalas ut varje månad och det finns en del saker att tänka på. Skatt ska beräknas på lönen, vid sjukdom finns det andra regelverk att ta hänsyn till och även vid semester. Den korrekt ifyllda arbetsgivardeklarationen ska skickas till Skatteverket, till bokföringen måste ett bokföringsunderlag fyllas i och inbetalning till banken ska skickas in varje månad. Förutom semester, skatt och sjukdom finns det även kollektivavtal och företagspraxis att ta hänsyn till.

Oftast har större företag resurser för att driva en egen löneavdelning. För mindre eller medelstora företag kan det däremot vara svårt att hålla koll på vad som gäller eftersom lagarna kring lönehantering kontinuerligt förändras. Möjligheten att outsourca lönehantering kan därför vara till en stor fördel och säkerhet för dig.

Vi hjälper dig hitta en kompetent redovisningskonsult

Med så stora regelverk kan det vara svårt att hålla reda på allt, men det behöver du som sagt inte heller. Revisor Huddinge hjälper dig hitta en redovisningskonsult som sköter den biten. Redovisningskonsulter har en stor kompetens när det gäller lönehantering och du kan enkelt hitta en genom att fylla i formuläret.

Att outsourca lönehanteringen kan ha många fördelar för dig. Redovisningskonsulten har bred kompetens inom ämnet och kan erbjuda både erfarenhet och en trygghet för dig. Om lönehanteringen inte görs på rätt sätt kan det handla om stora summor som är felaktigt utbetalda. Långsiktigt kan dessa felaktiga summor leda till negativa skatteeffekter. Revisor Huddinge har kompetenta samarbetspartners som hjälper dig spara både pengar och tid.

Redovisningskonsulter arbetar med mer än bara lön

Redovisningskonsultens uppdrag är att biträda externa uppdragsgivare med redovisningstjänster, rådgivning, beskattning och företagande. Storleken på företagen kan variera precis som omfattningen av arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna kan till exempel omfatta fakturering av kunder, leverantörsfakturor, bokföring och bokslut. Redovisningskonsulten agerar helt enkelt som företagets högra hand när det gäller frågor kring ekonomi, administration och affärsutveckling.

Det som behövs för att arbeta som redovisningskonsult är utbildning och kompetens inom redovisningsområdet. För att kunna erbjuda arbetsgivaren en kvalitativ redovisningstjänst krävs en bred kompetens och bland annat kunskaper inom till exempel moms och skattelagstiftning. Redovisningskonsulter kan arbeta med att driva en egen redovisningsbyrå eller vara anställd på ett revisions- eller redovisningsföretag.

Det finns två branschorganisationer som utför auktorisation av redovisningskonsulter. Det är SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund) och FAR (branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). Som mått på kvalitet är redovisningskonsulterna du matchas med på Revisor Huddinge auktoriserade.

Det här är en auktoriserad redovisningskonsult

2006 lanserades titeln auktoriserad redovisningskonsult som erhålls av FAR och SRF. För att bli auktoriserad måste redovisningskonsulten uppfylla vissa krav. Dessa krav omfattar bland annat utbildning på akademisk nivå som inkluderar teoretiska kunskaper inom redovisning, beskattning samt viss juridik. Det krävs även 5 års praktisk erfarenhet av arbete som redovisningskonsult. För att uppnå hög kvalitet på redovisning och rapportering måste den auktoriserade redovisningskonsulten arbeta enligt Reko (svensk standard för redovisningstjänster). En bokslutsrapport upprättas till arbetsgivaren när kraven i Reko är uppfyllda.

Vart sjätte år måste redovisningskonsulten förnya sin titel. Det sker genom att genomgå FAR:s kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet. För att kvalitetskontrollen ska kunna genomföras måste redovisningskonsulten vara verksam med redovisningsuppdrag. En auktoriserad redovisningskonsult måste vara medlem i antingen FAR eller SRF.
Titeln auktoriserad redovisningskonsult ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult. För att du som kund ska bli nöjd matchar vi på Revisor Huddinge dig endast med auktoriserade redovisningskonsulter.

Revisor Huddinge förmedlar trygga lösningar

Vi vill hjälpa dig hitta rätt redovisningskonsult för ditt uppdrag. Genom att till exempel outsourca lönehanteringen eller andra ekonomiska uppdrag kan du vara säker på att det blir gjort korrekt och av kompetent personal. Fyller du i formuläret kan du få 3 kostnadsfria offerter inom 36 timmar. I lugn och ro kan du sen välja den lösning och samarbetspartner som passar dig bäst.

Vi samarbetar även med revisorer och du kan enkelt komma i kontakt med en auktoriserad revisor.

Börja här