Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Haninge

Haninge kallas för en entreprenörskommun eftersom det föds ett nytt företag där i princip varje dag. Här finns också många redovisningsbyråer och revisionsbyråer som hjälper dig som företagare med allt som rör ekonomin.

Vi på Revisor Haninge hjälper dig komma i kontakt med kompetenta revisorer och redovisningskonsulter som kan hjälpa dig med dina behov. Genom att fylla i formuläret och beskriva dina önskemål kan du redan inom 36 timmar komma i kontakt med någon av våra experter. Du tar kostnadsfritt emot 3 offerter och kan välja den lösning som passar dig bäst.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Haninge som entreprenörskommun

Det finns cirka 5000 företag totalt i Haninge där 98% av dessa har färre än fem anställda. Ett av undantagen är Coca-Cola Sverige som har sitt huvudkontor och produktionsanläggning i Haninge, de har över 800 anställda i landet.

Det finns alltså stora möjligheter att jobba och växa som entreprenör i Haninge. När ditt företag växer eller om du funderar på att starta eget kan det vara en fördel att anlita en revisor eller redovisningskonsult. Revisor Haninge hjälper dig komma i kontakt med våra samarbetspartners som är verksamma inom revision och redovisning, helt utan kostnad. Du har svar redan inom 36 timmar.

En revisor kan hjälpa dig granska bokföringen

Revisorer arbetar med att verifiera olika aspekter i ett företag. Det kan till exempel vara att granska bokföringar eller beslutsmässighet och verksamhet i ett företag. Det här kallas för revision. Vid utförandet av sitt uppdrag måste revisorn beakta god revisionssed och god revisorssed.

En revisor kan ha olika titlar. Ideella revisorer kallas även för lekmannarevisorer och kan anlitas om du driver en förening. Har du ett större aktiebolag eller ett bolag som är verksamt under finansinspektionens tillsyn måste du enligt lag antingen ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Dessa två titlar är skyddade enligt svensk lag vilket innebär att revisorn måste uppfylla vissa krav för att få titeln. Med hjälp av Revisor Haninge kommer du alltid i kontakt med auktoriserade revisorer.

Revisorsnämnden utfärdar auktoriseringstiteln till revisorer

Revisionsnämnden är statens myndighet för revisorsfrågor. Övergripande har RN två huvudsakliga uppgifter. En av huvuduppgifterna är att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov. Den andra är att ha tillsyn över de revisorer som är verksamma i näringslivet.

För att kunna ansöka om att bli auktoriserad revisor måste en examen genomgås som RN (revisorsnämnden) arrangerar två gånger om året. Det är även RN som prövar ansökningar om auktorisering och registrering av revisionsbolag. När ansökan har godkänts utfärdas ett bevis som gäller i fem år, efter det måste en ny ansökan göras. För att den sökande ska bli godkänd efter dessa år måste personen aktivt ha arbetat som revisor under den gångna tiden.

En redovisningskonsult kan hjälpa dig med rådgivning

Skillnaden mellan revisorer och redovisningskonsulter är att redovisningskonsulter arbetar med att biträda uppdragsgivaren med redovisningstjänster och rådgivning. Rådgivningen kan omfatta redovisning, beskattning eller företagande. Beroende på storleken på företaget så varierar omfattningen av arbetsuppgifterna. Det är enligt kundens önskemål som omfattningen av arbetsuppgifterna bestäms. Med Revisor Haninge hittar du enkelt den redovisningskonsult som passar bäst utifrån dina behov.

Precis som med revisorer kan även redovisningskonsulter vara auktoriserade. Auktoriseringstiteln för redovisningskonsulter lanserades 2006 och erhålls av Srf konsulterna och FAR. Titeln är skyddad enligt svensk lag och det krävs att redovisningskonsulten bland annat har teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet.

Redovisningskonsultens auktoriseringstitel utfärdas av SRF konsulterna och FAR

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön. De erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen. Organisationen grundades 1936 och har idag 5500 medlemmar, varav cirka 3500 av dessa är auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserade lönekonsulter.

FAR är en branschorganisation för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare. De utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.

Revisor Haninge

Auktoriseringen är en stämpel på kvalitet och gör att du som kund kan känna dig trygg med den tjänst som levereras. Via Revisor Haninge kommer du i kontakt med auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter, just för att du ska känna dig trygg och säker. För att komma i kontakt med våra samarbetspartners fyller du i formuläret. Beskriv dina behov och önskemål så tydligt som möjligt så att matchningen blir idealisk. Inom 36 timmar får du svar och har 3 offerter att välja mellan, helt kostnadsfritt.

Börja här