Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Falkenberg

När du behöver hjälp med den ekonomiska biten i ditt företag är det bra att det finns en tjänst som Revisor Falkenberg. Vi hjälper dig hitta antingen en redovisningskonsult eller en revisor. Vilken av dessa som passar dig beror på vad du har för behov. Behöver du hjälp med bokföringen är det en redovisningskonsult du letar efter. Vill du istället ha någon som kan granska din årsredovisning så är det en revisor du letar efter.

Det tar bara 36 timmar innan du har svar från någon av våra samarbetspartners. Du kan ta emot upp till 3 offerter och det är helt kostnadsfritt.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Välj en revisor när du behöver någon som kan granska

Revisorer arbetar främst med att utföra granskningar på företag, föreningar eller myndigheter. Med ett annat ord kallas det för revision. Revisorn granskar exempelvis hur ett företag skött sin redovisning och sin förvaltning. I första hand ska revisorn se efter om ett företags affärer blivit rätt redovisade och om olika uppgifter om ekonomin ger en riktig bild av företaget. Själva revisionen ska byggas på en väl genomarbetad planering: första steget är att samla väsentlig information om företaget. Det är med den informationen som revisorn bedömer risken för väsentliga fel i redovisningen och förvaltningen. Andra steget är att skriva en sammanfattande granskningsplan. Tredje steget är att göra ett arbetsprogram för själva granskningen. Revisionen avslutas med en revisionsberättelse. I den uttalar sig revisorn om årsredovisningen och om styrelsens och VD:ns förvaltning.

Vid utförandet av sitt uppdrag måste revisorn beakta dels god revisionssed och dels god revisorssed. Det är två närliggande med olika begrepp. God revisorssed innebär att bland annat att revisorn alltid ska uppträda med gott omdöme och verka för att lagar inte överträds. God revisionssed är en global revisionsstandard där det framgår hur arbetsinsatsen ska göras för varje uppdrag. Med Revisor Falkenberg kan du vara säker på att revisorn du hittar arbetar enligt dessa riktlinjer.

Att anlita en auktoriserad revisor har många fördelar, främst för att bolaget får en kvalitetsstämpel. Intressenter såsom ägare, kunder, leverantörer och kreditgivare kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att allt går rätt till. Det här kan leda till en tryggare tillvaro med mer affärer och bättre villkor. Revisorer erbjuder dessutom, förutom revisioner, rådgivning. Det finns däremot regler för hur och när dessa tjänster får erbjudas utan att det inverkar på revisorns oberoende. Det kan vara till nytta för många företag att ha en revisor som rådgivare, i många avseenden blir de en partner som arbetar nära med företaget och dess utveckling.

Välj en redovisningskonsult när du vill ha hjälp med redovisningstjänster

Även redovisningskonsulter kan arbeta med rådgivning. De erbjuder bland annat råd kring företagande, affärsutveckling och redovisning. När de inte arbetar med rådgivning erbjuder de tjänster inom redovisning. Omfattningen av arbetsuppgifterna kan variera men det kan exempelvis handla om bokföring, bokslut, årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklarationer, lönehantering och fakturering.

Redovisningskonsulter ska arbeta enligt god redovisningssed. Bokföringsnämnden, som är en statlig myndighet, har ansvar för utvecklingen av god redovisningssed. Den goda redovisningsseden är allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ, juridiska tolkningar av dessa råd och rekommendationer samt vedertagna företagspraxis. Bokföringslagen definierar inte i detalj hur bokföringen ska göras vilket innebär att det behövs regler och principer som styr detta och kompletterar lagen. Årsredovisningslagen nämner att god redovisningssed är en av tre huvudprinciper för årsredovisningen. De resterande två är rättvisande bild och överskådlighet.

Precis som det finns fördelar med att anlita en revisor så finns det en del fördelar med att anlita en redovisningskonsult. Den största fördelen är att du sparar en massa tid som du annars hade lagt på administrativt arbete. Den här tiden kan du lägga på att utveckla ditt företag. Du slipper dessutom tillägna tid att tänka på redovisningen och oroa dig över att göra fel, en redovisningskonsult har stora kunskaper och vet vilka regler som gäller. Känner du dig inte helt bekväm med att lämna över redovisningen så kan du alltid be om en översiktlig sammanställning av ditt företags ekonomi.

Stor variation med Revisor Falkenberg

Revisor Falkenberg hjälper dig hitta rätt lösning oavsett om du behöver en redovisningskonsult eller revisor. Fyller du i formuläret så specifikt du kan blir matchningen optimal och du får upp till 3 offerter inom 36 timmar. Tjänsten är helt kostnadsfri och du har ingen bindning förrän du valt att inleda ett samarbete.

Börja här