Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Bollnäs

Ekonomi kan vara både svårt och tidskrävande. Det finns många lagar och regler att förhålla sig till när man driver företag, men du behöver inte hålla reda på dessa själv. För att få mer tid över till att utveckla företaget väljer många att anlita hjälp. En redovisningskonsult kan avlasta dig och sköta ekonomin, du bestämmer själv om du behöver hjälp med hela eller delar av den.

Revisor Bollnäs kan hjälpa dig hitta en redovisningskonsult utifrån dina behov. Det är enkelt och går snabbt, redan inom 36 timmar kan du få upp till 3 unika offerter. Eftersom vi kvalitetssäkrar alla våra partners kan du känna dig trygg med att få en professionell lösning.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Få mer tid över till ditt företag

Administrativt arbete tar mycket tid i ett företag, men med hjälp av en redovisningskonsult kan du minska den tiden. Vad redovisningskonsulten kan hjälpa dig med är beroende på vad du behöver. De har väldigt varierande arbetsuppgifter och kan bistå med det mesta inom redovisning. Redovisningskonsulter hjälper både små och stora företag att hantera ekonomin, det finns alltså ingen gräns för hur stort ditt företag måste vara. Men vad gör då en redovisningskonsult mer specifikt?

Kort beskrivet så erbjuder en redovisningskonsult redovisningstjänster för kunder och bistår med råd i ekonomiska frågor. Rådgivningstjänsterna kan innebära registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. De vanligaste uppgifterna är bland annat att hjälpa företag med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning. Ibland är även redovisningskonsulten med och gör bedömningar av hur stora intäkterna och utgifterna för en viss tidsperiod bör vara om man vill uppnå sina lönsamhetsmål.

Eftersom ekonomin är en central del i ett företag så får redovisningskonsulten en viktig roll. Det krävs att konsulten har ett sinne för siffror och är noggrann eftersom fel kan få konsekvenser för företaget.

Det är svårt att hitta en redovisningskonsult som man kan känna sig trygg med och lita på. Med vår långa erfarenhet kan vi på Revisor Bollnäs hjälpa dig komma i kontakt med en redovisningskonsult utifrån dina önskemål.

Vem som helst kan inte bli auktoriserad

Oavsett utbildning så har alla rätt att kalla sig för redovisningskonsult. För att garantera en viss standard i yrkesrollen infördes därför auktoriseringstiteln. Den lanserades 2006 och erhålls av Srf konsulterna och FAR som är två branschorganisationer.

När en redovisningskonsult är auktoriserad innebär det att denne har uppfyllt en rad krav. Det krävs bland annat att redovisningskonsulten har utbildning och praktisk erfarenhet under flera år. För att fortsätta vara auktoriserad måste konsulten förnya sitt certifikat, genomgå aktualitetsutbildning, följa etiska regler, genomgå kvalitetskontroll och inneha godkänd ansvarsförsäkring.

Den auktoriserade redovisningskonsulten har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv. De ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet istället för i efterhand. Fördelen med att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är att du kan känna dig trygg med deras arbete. Du kan enkelt hitta en auktoriserad redovisningskonsult via Revisor Bollnäs, vi kvalitetssäkrar i alla våra led och väljer våra partners med omsorg.

Kvalitetskontrollerna ser till att en kvalitativ tjänst levereras

För att näringslivet och samhället i övrigt ska kunna känna förtroende för den auktoriserade redovisningskonsultens arbete så utförs kvalitetskontroller. Det är samtidigt även ett stöd för konsulterna i deras eget kvalitetsarbete. Branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att redovisningskonsulter håller en kvalitetsnivå i sitt arbete är just kvalitetskontrollerna.

Primärt riktar sig kvalitetskontrollerna till de auktoriserade redovisningskonsulternas tillämpning av Reko, Svensk standard för redovisningstjänster. Reko är en erkänd standard i branschen och näringslivet, den är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningstjänster. I standarden finns det rutiner och riktlinjer för att redovisningen och de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Hitta en redovisningskonsult inom 36 timmar

Det är superenkelt att hitta en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult. Fyll i formuläret med så specifik information som möjligt sen sköter vi resten. För att vi ska hitta rätt redovisningskonsult till dig behöver informationen vara tydlig och korrekt. Det är en förutsättning för att samarbetet ska bli så bra som möjligt, vilket vi siktar efter.

Efter 36 timmar får du upp till 3 kostnadsfria offerter. Ingen av dessa är bindande förrän du valt att inleda ett samarbete.

Börja här