Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Arboga

Näringslivet i Arboga präglas starkt av högteknologisk kompetens och då speciellt inom industriell IT samt underhåll av flyg- och markbunden elektronik. I övrigt har Arboga en stor bredd på näringslivet.

Tjänstesektorn och tillverkningsindustrin dominerar i Arboga men det finns ett stort antal småföretagare och medelstora företag där många samarbetar med varandra. Genom EkonomiJuridik och Revisor Arboga har vi hjälpt ett stort antal olika företag att kostnadsfritt få upp till 3 offerter på lämplig revisor eller redovisningskonsult.

Gör som flera andra företagare i Arboga och fyll i formuläret nedan så har du svar inom 36 timmar!

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Näringslivs -och företagsklimatet i Arboga

Förutom den privata sektorn arbetar många även inom offentlig sektor eller med service och handel. Det finns många småföretag i Arboga där ett antal har starka hantverkstraditioner och i övrigt ökar stadigt andelen nyföretagare. Detta skapar en dynamik mellan gammalt och nytt, mellan teknik och kultur där historia möter framtid. Som nyföretagare eller etablerad företagare är det viktigt att ha en god kommunikation och samarbete med sin revisor eller redovisningskonsult. I ett uppstartsskede är det viktigt att snabbt få koll på de ekonomiska flödena men tiden kanske inte alltid räcker till då fokus ligger på kundbearbetning, försäljning och strukturering.

I ett senare skede när ens företag varit verksamma under en längre period finns det andra aspekter som är avgörande för ett gott företagande. Oberoende var man befinner sig i sitt företagande är en revisor eller redovisningskonsult en bra tillgång för att få koll på de ekonomiska flödena och administrationen. Det kan röra allt ifrån lönehantering, olika typer av verifikationer, moms och skatter, affärsutveckling, bokslut etc. Förutom det en revisor eller en redovisningskonsult kan bistå med finns Svenskt Näringsliv och Arboga kommun till förfogande för lokala företagare och entreprenörer. Förutom föreläsningar, event och företagsträffar förs det en aktiv dialog och workshops för att hitta fler förbättringsområden för företagsklimatet.

Som ett led i att förbättra förutsättningarna för företagen finns ”Affärsutvecklingschecken” som gör det lättare för ett företag att snabbare nå nya internationella marknader eller bredda företagets internationella marknad ytterligare. Tanken med checken är att det ska bidra till en hållbar tillväxt i företaget.

Redovisningskonsultens roll i bokföringen

Den redovisningskonsult som vi hjälper dig att anlita kommer arbeta med att hjälpa ditt företag med redovisningstjänster och ekonomisk rådgivning. Som redovisningskonsult finns det en stor bredd inom yrkesrollen men det är du som företagare som sätter kraven och villkoren beroende på vad ditt företag behöver hjälp med.

Revisor Arboga och EkonomiJuridik hjälper dig kostnadsfritt att hitta en kompetent redovisningskonsult. Vår erfarenhet av att matcha ditt företags behov med rätt redovisningskonsult gör att du kan lägga tid på ditt företag istället. Våra samarbetspartners på Revisor Arboga och EkonomiJuridik är auktoriserade. Det innebär att det finns en tydlig indikation på den kvalitet och professionalitet som du kan förvänta dig av en matchning från Revisor Arboga och EkonomiJuridik. Det är även en trygghet för dig att anlita en auktoriserad redovisningskonsult då du slipper att ekonomin blir fel redovisad.

Redovisningskonsulten du anlitar hjälper dig även med bokslut, kundfakturering eller fakturor från leverantörer, moms, lönehantering etc. De auktoriserade redovisningskonsulter som vi samarbetar med erbjuder även din verksamhet att se över större uppgifter som all löpande ekonomi eller deklaration.

Revisorns roll i ditt företag

Med Revisor Arboga och EkonomiJuridik hittar du inte bara en redovisningskonsult utan även en revisor. Till skillnad från redovisningskonsulterna är revisorernas huvudsakliga uppgift att granska ditt företag (eller en organisation / förening) och genomföra en revision. En revision kan exempelvis bestå av att verifiera bokföringen. Om det är något som inte sköts korrekt gällande ekonomin är revisorn skyldig att anmärka på det.

Enligt lag måste större aktiebolag och bolag som är under finansinspektionens tillsyn ha antingen en godkänd eller auktoriserad revisor. Tänkvärt är dock att ”Revisor” är något vem som helst kan kalla sig men titlarna ”godkänd” och ”auktoriserad” är skyddade enligt svensk lag.

Så här hjälper vi dig med offerterna

Vår tjänst erbjuder dig möjlighet att skriva du ner dina behov och önskemål vi formuläret. Var så exakt du kan i din beskrivning för bästa möjliga matchning. Inom 36 timmar kommer du få upp till 3 offerter att välja mellan och jämföra. Du har ingen förpliktelse till tjänsten och du kan välja i lugn och ro vad som passar dig bäst.

Börja här