Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Alvesta

Det händer mycket i ett företag ekonomiskt. In- och utbetalningar, skatt, bokföring och löner ska hanteras. Mycket ska hållas reda på vilket kan bli krångligt och tidskrävande, därför väljer många att anlita hjälp. Både revisorer och redovisningskonsulter är experter på de ekonomiska bitarna och kan hjälpa dig. Oavsett om du behöver någon som kan sköta bokföringen eller utföra revision så kan vi på Revisor Alvesta hjälpa dig hitta en lösning.

Med vår tjänst blir du alltid erbjuden en lösning som är anpassad efter dig och dina behov. Genom att fylla i formuläret får du inom 36 timmar upp till 3 olika offerter.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Olika regler för skatt

Beroende på vilket företagsform som du har valt så finns det olika skatteregler, men alla som betalar skatter och avgifter har ett eget skattekonto hos Skatteverket. Samtliga inbetalningar som görs till Skatteverket bokförs på skattekontot.

Enskild näringsverksamhet: Du skattar för vinsten i en enskild näringsverksamhet, den betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen.

Aktiebolag: För aktiebolag är bolagsskatten 22 procent och bolagsskatten är skatt på den vinst som företaget haft under året. Vinsten fördelas till aktieägarna genom utdelning som beskattas hos aktieägarna som inkomst av kapital.

Handelsbolag och kommanditbolag: I handelsbolag beskattas inte vinsten. Där beskattas istället varje delägare för sin andel av vinsten. Den betalas, precis som i en enskild näringsverksamhet, i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen.

Ekonomisk förening: Driver du en ekonomisk förening så beskattas föreningen för vinsten. Anställda medlemmar som får lön beskattas genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminärskatt, precis som för övriga anställda.

Om du känner dig vilse bland alla regler och avgifter kan du få hjälp av en revisor eller redovisningskonsult. Eftersom det kan vara krångligt att hitta en revisor eller redovisningskonsult som uppfyller alla ens krav så kan vi hjälpa dig. Revisor Alvesta är experter på att förmedla rätt hjälp till företag och vi har lång erfarenhet.

Revisor som rådgivare eller granskare

När du behöver någon som kan granska företagets redovisningar och verksamhet så ska du kontakta en revisor. De är experter på revision och ser till att allt ser korrekt ut. Främst arbetar de med revision men de kan också erbjuda rådgivningstjänster.

Det som sker i en revision är att revisorn granskar företagets redovisnings och förvaltning. Med hjälp av informationen som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. För att företaget ska kunna förbättras inför ett nytt verksamhetsår så ger de även råd. Hela revisionsarbetet avslutas sedan med en revisionsberättelse.

Det är inte bara inom redovisnings och skatt som revisorn har kunskaper. De kan även vara rådgivare när affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk. Eftersom de har erfarenhet från många olika företag och branscher så är de utmärkta rådgivare.

Vill du komma i kontakt med en revisor som kan hjälpa dig så är det bara att fylla i formuläret. Vi på Revisor Alvesta har förmedlat revisorer till både stora och små företag, med den erfarenheten vet vi vad som krävs för att skapa lyckade samarbeten.

Redovisningskonsulten har en viktig roll

Eftersom ekonomin är en så stor del i ett företag så får redovisningskonsulten en oerhört viktig roll. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vad uppdragsgivaren har för önskemål men de erbjuder redovisningstjänster. Det är vanligt att de bland annat ser till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i tid. Andra arbetsuppgifter kan vara löpande arbete med bokslut, årsredovisningar och andra ekonomiska transaktioner som rör företaget eller organisationens verksamhet

Det är en fördel att anlita en redovisningskonsult eftersom det sparar dig tid och du kan överlåta den ekonomiska biten till ett proffs. För många är till exempel bokföringen en ångestfylld uppgift men om du anlitar en redovisningskonsult så slipper du det. Vill du veta mer om hur ditt företag kan gynnas så är det bara att fylla i formuläret så får du upp till tre olika offerter.

Anpassade lösningar

En auktoriserad revisor eller redovisningskonsult kan höja ditt företags förtroende. När du kontaktar Revisor Alvesta får du alltid en lösning som är anpassad till dig. Genom att fylla i formuläret kan du enkelt hitta en revisor eller redovisningskonsult utifrån dina behov och önskemål. Det tar bara 36 timmar innan du har dina kostnadsfria offerter som du kan välja fritt mellan.

Börja här