Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Hitta revisor

Du tar enkelt del av vår kostnadsfria tjänst genom att fylla i vårt formulär där du beskriver det du behöver hjälp med, därefter matchar vi ditt uppdrag med någon av våra samarbetspartners i just din stad.

Fyll i formuläret så hjälper vi dig

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Genom Ekonomijuridik.se får du som företagare ta emot 3 kostnadsfria offerter inom 36 timmar från lokala revisionsbyråer eller redovisningskonsulter i din stad tex revisor i Stockholm.

Att hitta revisor

EkonomiJuridik hjälper dig som företagare att enkelt hitta revisor. Vi vet att tid är värt mycket när man driver eget bolag, därför är tjänsten utformad så att du enkelt och snabbt kan hitta det du söker. Att hitta revisor behöver inte längre vara krångligt eller tidskrävande, med EkonomiJuridik kommer revisions- och redovisningsbyråer till dig istället för tvärt om. Vi har samarbetspartners utspridda i hela Sverige så att du kan hitta en i just din närhet. Det personliga mötet och personkemi är otroligt viktigt i ett samarbete för att kunna bygga tillit vilket vi på EkonomiJuridik vet om. Därför kan du hitta revisor och redovisningskonsult lokalt.

Att använda tjänsten för att hitta revisor är väldigt enkelt. Det enda som krävs av dig är att du fyller i formuläret på sidan. Formuläret behöver innehålla information om vad det är du söker efter och vad du har för önskemål. För en optimal matchning med våra samarbetspartners behöver du vara så noggrann som möjligt. Vi utgår från din information när matchningen utförs så att du kan få exakt det du söker efter. När formuläret är ifyllt och skickat behöver du vara vänta, inom 36 timmar har du svar från våra partners. Ditt svar kommer innehålla upp till 3 olika offerter som är helt kostnadsfria. Dina offerter är inte bindande förrän du valt att acceptera och inleda ett samarbete.

När du vänder dig till EkonomiJuridik för att hitta revisor kan du känna dig trygg med att hitta en kvalitativ lösning på dina önskemål. Våra samarbetspartners har bred erfarenhet inom branschen och kan erbjuda både rådgivning och andra ekonomiska tjänster. Du som kund bestämmer hur uppdraget ska se ut baserat på dina behov. För din trygghet väljer vi våra partners med omsorg och du kan enkelt hitta revisor som innehar titeln auktoriserad

En revisor tar sig an uppdrag inom följande områden:

 • Bokföring: En revisor tar sig an en rad olika uppgifter inom bokföring och revisorn kan till exempel hjälpa ditt företag med er kvittohantering (hantering av verifikationer inför bokföring), in- och utgående fakturor men även löneutbetalningar och saldo.
 • Lönehantering: En revisor kan hjälpa ditt företag med olika uppgifter inom lönehanteringen så som specificering, skattedeklaration, avtalshantering, tjänstebils- och provisionshantering, rapportering och diverse förmåner och avdrag.
 • Ekonomisk rådgivning: En revisor kan bland annat erbjuda ditt företag ekonomisk rådgivning, bland annat genom komplexa redovisningar och nyckelanalyser. Du som företagare kan även välja att anlita en revisor för skatterådgivning eller bolagsbildning och bolagsavveckling.

Vem kan arbeta som revisor?

Den som vill arbeta som revisor måste först genomgå en längre utbildning som kan ta uppåt ca åtta år som innehåller så väl praktik som teori. Efter utbildningen är avklarad kan man som revisor välja att bli auktoriserad, detta gör man genom ett prov utöver den obligatoriska utbildningen.

För att få börja utbilda sig till revisor på någon av landets många högskolor eller universitet måste man först ha en så kallad kandidatexamen i ämnet företagsekonomi (eller en motsvarande utbildning). Under utbildningen genomgår man en praktisk del som stäcker sig över tre års tid och sker under handledning, antingen av en godkänd eller en auktoriserad revisor. Den teoretiska delen stäcker sig även den över tre års tid varefter man under två år är fri att fördela sin tid mellan en mer teoretiskt eller praktiskt inriktad utbildning.

När du som företagare ska anlita en godkänd eller en auktoriserad revisor kan du med andra ord vara säker på att du anlitar någon med stor kunskap inom sitt område. En examinerad revisor har, vid utbildningens slut, studerat en rad olika områden:

Några exempel på dessa områden är:

 • Handelsrätt
 • Nationalekonomi
 • Företagsekonomi
 • Inkomstbeskattning och skatt rörande företag
 • Ekonomistyrning

Godkänd eller auktoriserad revisor?

Som revisor kan man antingen vara auktoriserad, godkänd eller ideell där de två tidigare titlarna skyddas enligt svensk lag. För dig som företagare betyder denna lag trygghet när du anlitar en
revisor eftersom det inte är vem som helst som går kalla sig auktoriserad eller godkänd revisor. I Sverige är det Statliga Revisionsnämnden (förkortas vanligen RN) som utfärdar godkännande av titlarna auktoriserad och godkänd revisor, det är även denna myndighet som utövar tillsyn över yrkesverksamma revisorer. Statliga Revisionsnämnden utfärdar även registrering av revisionsbolag, RNs utfärdande om registrering och godkännande gäller i fem år. Inför varje femårsperiod kontrolleras alla registrerade revisorers yrkesverksamhet och redbarhet för nya utfärdanden. Detta för att du som kund alltid ska känna dig trygg med ditt val av revisor när du anlitar en auktoriserad eller godkänd revisor.

Välj revisor

Något som är viktigt att tänka på när du ska välja en revisor är vilken typ av verksamhet du bedriver, driver du en ideell verksamhet är du fri att välja en
ideell revisor när du behöver hjälp med din revision. Driver du däremot ett bolag verksamt under tillsyn av finansinspektionen eller aktiebolag är du alltid skyld att anlita en auktoriserad eller godkänd revisor. Denna skyldighet kallar för revisionsplikten och innefattar företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: en nettoomsättning på 3 miljoner kronor eller mer, en balansomslutning på 1,5 miljoner kronor eller mer samt 3 eller fler anställda.

Skillnad mellan auktoriserad och godkänd revisor?

Skillnaden mellan en auktoriserad revisor och en godkänd revisor är att den som är auktoriserad har avlagt en revisionsexamen tillskillnad från en revisor som är godkänd. Den 17 april 2013 antogs denna lag av Riksdagen och trädde i kraft den 1 juni 2013, dock kommer titeln godkänd försvinna i framtiden. För den som vill ta en revisorsexamen anordnar RN prov två gånger per år.

Du som företagare ska alltid känna dig trygg i ditt val av revisor, därför utför Statliga Revisionsnämnden tillsyn av samtliga auktoriserade och godkända revisorer, detta för att kvalitetssäkra och se till att god revisionssed alltid ska följs. Denna tillsyn delas upp i fyra delar: Disciplinärenden, Förhandsbesked, Löpande Kvalitetskontroll samt Systematisk och uppsökande tillsyn (förkortas vanligen SUT).

Kvalitet och kontroll

Den Statliga Revisionsnämnden utför systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) genom att välja ut och undersöka revisorer och registrerade revisionsbyråers verksamhet. Skulle RN under en sådan undersökning upptäcka allvarliga brister i verksamheten öppnas ett disciplinärende, man vidtar sedan åtgärden mot revisorn eller revisionsbyrån ifråga. När du anlitar en revisor i Sverige ska du alltid känna dig trygg med att den kvalitet och standard du får möter RNs höga krav. Du som företagare lägger din ekonomi i din revisors händer och där med är det väldigt viktigt att samtliga registrerade revisionsbyråer i Sverige kontinuerligt granskas, så väl stora som små.

En revisors arbete skall alltid utföras enligt god revisionssed:

 • Tystnadsplikt: En revisor har alltid absolut tystnadsplikt gentemot dig som kund och din ekonomiska situation. Din revisor får aldrig återge information om revisionen till en tredje part eller utomstående, din revisor får heller aldrig använda information om företagets ekonomiska situation för egen vinning. Den revisorn du anlitar har alltid rätt att ta del av den information som han eller hon anser nödvändig för att uppdraget ska kunna slutföras. En revisor har dock alltid skyldighet att lämna information vidare då det finns misstanke om brott eller olaglig verksamhet.
 • Utbildning/Kompetens: Utbildning är alltid en förutsättning för att din revisor ska kunna utföra ett uppdrag på korrekt sätt, utöver den auktorisation och examen som yrket kräver måste en revisor alltid fortsätta vidareutbilda sig.
 • Oberoende: En revisor bör alltid arbeta med största integritet och professionellt omdöme. Din revisor skall alltid genomföra din revision oberoende av alla andra intressenter, det finns klara riktlinjer för hur uppdrag skall utföras när det kommer till förhållningssätt, betalning och övriga tjänster.

Skulle RN finna att en revisor eller revisionsbyrå begått ett brott mot det som kallas för God Revisionssed kan detta leda till allvarliga konsekvenser. RN har befogenhet att, beroende på brottets grad, att helt frånta revisorn eller byrån rätten att arbeta med revision och upphäva auktorisationen.

En revisor hjälper så väl företag som föreningar med uppgifter kring ekonomin så som bokslut, bokföring, revision och ekonomisk rådgivning. Det är revisorns uppgift att oberoende granska och uttala sig om ett företags ekonomiska situation. När du som företagare anlitar en revisor upprättar denna en så kallad revision över företagets bokslut, årsredovisning och bokföring. Därefter upprättas en så kallad revisionsberättelse vars uppgift är att ge en bild av företagets eller organisationens ekonomiska förutsättningar. En revisor är skyldig att alltid utföra uppdrag enligt god revisionssed, detta innebär att revisorn alltid skall följa en förutbestämd uppsättning etiska regler och lagar.

Börja här

Ekonomijuridik.se arbetar efter en vision om att revisionsbyråer ska komma till dig och inte tvärt om, därför får du alltid 3 kostnadsfria offerter inom 36 timmar när du använder dig av vår tjänst. Du kan sedan själv, i lugn och ro, jämföra och välja det erbjudande som passar just dig och ditt företag bäst. Eftersom alla våra partners vet om att det finns ytterligare två byråer som lämnar offert till dig kan du alltid vara säker på att få ett konkurrenskraftigt erbjudande samtidigt som du får mer tid över till ditt företag.

På Ekonomijuridik.se vill vi erbjuda dig som kund kvalitativa tjänster inom ekonomi, därför kvalitetssäkrar vi genom alla led. För oss är det viktigt att du känner trygghet i att vi väljer våra partners med största omsorg. Ekonomijuridik.se vill helt enkelt erbjuda dig de tjänster du behöver för att få ditt företag att fungera från de bästa revisionsbyråerna i just din stad. Därför är det viktigt att du fyller i vårt formulär med specifik information om ditt uppdrag, på så sätt ökar vi chanserna för en optimal matchning mellan ditt företag, ditt uppdrag och våra partners. Vi hoppas din nya revisionskontakt genom Ekonomijuridik.se ska leda till ett långvarigt och tryggt samarbete!

Kvalitativa tjänster ska inte behöva kosta skjortan, välkommen till Ekonomijuridik.se när du söker en ny revisor!