Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisionsbyrå i Malmö

Att hitta en revisor i Malmö är inte det lättaste. Många pusselbitar ska falla på plats och tillit och och förtroende ska skapas mellan kund och revisor. Genom vår enkla tjänst får du dock flera offerter från kvalificerade revisionsbyråer i Malmö. Vi samarbetar endast med seriösa byråer och du kan därför alltid vara trygg när du gör ditt val av revisionsbyrå.

Så arbetar revisionsbyråer i Malmö

En revisors tre grundpelare är kompetens, oberoende och tystnadsplikt. Revisionen är ett mycket viktigt verktyg som påverkar ditt företag under en lång tid; en professionellt genomförd revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter.  Därför är det viktigt att man har förtroende för revisionsbyrån. Målet med revision är att du som företag ska kunna utveckla din verksamhet och öka din lönsamhet.

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor”]

Revisionsplikt för stora och små företag

Förr var alla företag revisonspliktiga enligt lag. Numera är det bara aktiebolag med en årsomsättning på över 3 miljoner kronor per år som är revisionskyldiga. Det kan dock ändå löna sig för både mindre aktiebolag och enskilda firmor att anlita en oberonde revisionsbyrå. Det inger förtroende hos både bank, kunder och investerarer att räkenskaperna är professionellet granskade. En revisionsbyrå i Malmö kan bland annat hjälpa dig med:

  • Kvalificerad skatterådgivning
  • Ekonomisk planering
  • Företagsvärdering
  • Generationsskiften
  • Hjälpa dig som fåmansföretagare med diverse ekonomiska och juridiska frågor

Auktoriserad revisionsbyrå i Malmö

En auktoriserad revisor måste vara en person som antingen är anställd eller driver en egen revisionsbyrå. Personen måste också vara bosatt i Sverige, ESS eller i Schweiz och yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet. Personen får heller inte vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt föräldrabalken eller vara förbjuden att ekonomiskt eller juridiskt biträda en annan person. Självfallet måste personen även ha den erfarenhet och utbildning som krävs för att kunna arbeta med revisionsverksamhet. Utbildningskravet är detaljreglerat och omfattar bland annat:

  • Redovisning
  • Skatterätt
  • Statistik
  • Associationsrätt

För att bli auktoriserad revisor krävs även att man har arbetetat minst fem år med revision samt ha avlagt Högre revisorsexamen som har konstruerats av Revisorsnämnden. Auktoriserad revisor är i likthet med Godkänd revisor en skyddad titel som utfärdas Revisorsnämnden för fem år i taget. Den som innehar auktorisation måste alltid vara skyddad revisor.

[contact-form-7 id=”52″ title=”Mini Form”]

Att låta en revisionsbyrå i Malmö upprätta och granska din årsredovisning är en kvalitetsstämpel som ger omvärlden en rättvisande bild av företaget. En korrekt genomförd revision är det bästa sättet för att skapa förtroende och trygghet- den kan ses som en årlig hälsokontroll av din verksamhet. Med en revisionsbyrå i Malmö så slipper du och ditt företag obehagliga överraskningar. Du får också bättre kontroll över ditt företag. Det är en investering som många gånger om betalar sig.