Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisionsbyrabyrå i Lund

Lund är en härligt stad med en gammeldags akademisk miljö. I Lund finns både pittoresk småstadscharm och en högteknologisk miljö med ett flertal multinationella företag. Då Lund har ett dynamiskt näringsliv med alla möjliga typer av företag så är efterfrågan på revisionsbyråer i Lund naturligtvis stor. Genom vår förmedlingstjänst har du möjlighet att komma i kontakt med ett flertal kvaliferade revisorer i Lund.

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor”]

Vad kan en kvalifierad reviosionsbyrå i Lund hjälpa dig med?

En kvalificerad revisor genomför en oberoende revision och kvalitetssäkrar företagets räkenskaper samt dess förvaltning. Detta skapar ett förtroende för företagets intressenter, såsom aktieägare, kunder, banker/kreditgivare och leverantörer. En kvalificerad revision ger dig förutsättning för att fatta välinformerade beslut om bolagets framtid. Kvittot på att revisionen har genomförts är revisionsberättelsen.

Vem är skyldig att utföra revision?

Aktiebolag med en omsättning på över tre miljoner kronor är enligt lag skyldiga att ha en kvalificerad och oberoende revisor. Följande krav ska vara uppfyllda:

 • Omsättning på tre miljoner
 • Balansomsättning på 1,5 miljoner
 • Minst tre anställda

Mindre bolag som ligger under dessa gränsvärden behöver inte ha en revisor enligt lag, men det finns många fördelar även för dem att låta en oberoende revisor granska räkenskaperna. En revision ökar förtroende för ditt företag hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare och andra som du är beroende av. Revisionen stärker även årsredovisningens status som beslutsunderlag och den är ett bra kvitto på att det råder ordning och reda i ditt företag. I aktiebolagslagen finns ett stort ansvar för ägarna, kanske större än vad många tror. Med ansvar följer risk och och genom att anlita en kvalificerad revisionsbyrå i Lund minimerar du denna risk.

Andra tjänster än revision

Även om du inte har behov av att genomföra en revision, så kan en revisionsbyrås tjänster uttnyttjas även på andra sätt. En kvalificerad revisiosbyrå i Lund kan bland annat hjälpa dig med:

 • Skatterådgivning
 • Redovisningsfrågor
 • Finasieringslösningar
 • Bokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar
 • Ekonomiska analyser
 • Generationssiften
 • Due Dilligence
 • Utlandsetableringar och internationalisering

Det finns alltså många tillfällen då en revisor kan vara till god hjälp för ditt företag. Som kund ska du förvänta dig ett personligt engagemang och hög kvalitet i de tjänster som din revisionsbyrå i Lund tillhandahåller. En revisor sitter också ofta på ett brett kontaktnät med specialistkompetenser inom en mängd företagsrelaterade områden. Ofta kan du dra nytta av de kontakterna för att utveckla ditt eget företag.

[contact-form-7 id=”52″ title=”Mini Form”]

Den lagstadgade revisionsplikten har slopats för mindre företag, men vi på Finnhammars tror att de flesta av våra kunder även i fortsättningen kommer att vilja ha kvar sin revisor i företaget. Det ger en kvalitetssäkring som många intressenter uppskattar; banker, kunder, leverantörer m fl.

Ta hjälp av våra duktiga samarbetspartners!

Att driva företag innebär att man ständigt behöver vara påläst och uppdaterad inom många frågor som rör både skatter och juridik. Professionell rådgivning är många gånger ett måste och för många entreprenörer en absolut nödvändighe och här kan vår förmedlingstjänst fylla en viktig funktion. Genom våra samarbetspartners är hjälpen nära. Fyll bara i vårt enkla formulär så kommer du inom kort motta tre offerter från duktiga revisionsbyråer i Lund. Tjänsten är naturligtvis helt för dig som användare. Lycka till!