Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisionsbyrå i Karlskrona

Karlskrona är trevlig medelstor svensk stad mitt i den natursköna blekingska skärgården. I staden finns också en högskola med tydlig profil mot IT och tillväxt. Karlskrona är en del av en växande region där allt fler företag startas och växer. Därför är efterfrågan på revision och revisionsbyråer stark i Karlskrona. Vår smidiga förmedlingstjänst gör det enkelt att komma i kontakt med välmeriterade revisionsbyråer i Karlskrona.

Ta hjälp av en kvalifiicerad revisionsbyrå i Karlskorna

Som företag vill man oftast kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet, det vill säga att sälja sina produkter och tjänster. Som företagare har man oftast heller inte den kunskap som krävs för att upprätta en korrekt revision. Dessutom kan det finnas legala krav som förhindrar det – ett aktiebolag med mer än 3 miljoner kronor i årsomsättning måste enligt lag upprätta en oberoende revision. Även mindre företag har mycket att tjäna på att lita en oberoende revisor gå in granska den ekonomiska ställningen. En oberoende revision är en kvalitetsstämpel som inger förtroende hos såväl  ägare, anställda, banker och myndigheter. Ditt företag har med andra ord mycket att tjäna på att upprätta en korrekt revision.

Vad innefattar en revision?

Vid en revison granskar en oberoende revisionsbyrå i Karlskrona ditt företags ekonomiska ställning. Rent konkret sker det genom att din revisor går igenom ditt företags transaktioner och kontrollerar dem. Sannolikt kan revisorn inte gå igenom alla transaktioner som har skett under verksamhetsåret, utan får göra ett urval av transaktioner och testa dem. De ligger sedan till grund för revisionsberättelsen där revisorn uttalar sig om ditt företags ekonomiska ställning och fastslår att årsredovisningen är upprättad enkligt årsredovisningslagen. Revisionsberättelsen utgör ett utmärkt underlag att utveckla ditt företags verksamhet och öka lönsamheten. Du kan också lättare rätta till brister innan de har blivit stora problem.

En revisionsbyrå kan hjälpa dig med mycket

En revisionsbyrås huvudsakliga uppgift är revison, men din revisor kan hjälpa dig med mycket mer än så. Du har stor nytta av att ha en kvalificerad revisionsbyrå vid din sida under hela företagets livscykel, allt från start till avsäljande/likvidation. Det gäller såväl småföretag som stora bolag och internationella koncerner. En revisionsbyrå kan bland annat hjälpa dig med:

  • Bokslut och årsredovisning
  • Skatterådgivning
  • Företagsrådgivning
  • Företagsvärdering
  • Finansiell due diligence

Som företagare är det alltid tryggt att veta att ekonomin sköts professionellt. Då kan du ägna dig åt det du är bäst på: företagets kärnverksamhet. Med vår tjänst har du möjlighet att helt kostnadsfritt välja mellan ett flertal professionella revisionsbyråer i Karlskrona. Varmt välkommen!