Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisionsbyrå i Helsingborg

Helsingborg är en stad med ett dynamiskt näringsliv som består av hundratals små och medelstora företag. Det är inte konstigt att det finns ett stort behov av revisorer och revisionsbyråer i Helsingborg. Genom oss på Ekonomijuridik får du flera offerter från kvalificerade revisionsbyråer i Helsinborg. Du väljer i lugn och ro den offert som passar dig bäst. Vi samarbetar bara med kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter som bland annat kan hjälpa dig med:

  • Löpande bokföring
  • Bokslut
  • Uppföljning
  • Analys
  • Revision

En kvalitetsstämpel för ditt företag

Att låta en oberoende revisor granska din räkenskaper ger ett stort förtroende hos investerare, kunder och banker och kan sägas vara en slags kvalitetsstämpel. En duktig revisionsbyrå i Helsingborg ger dig dessutom förutsättningar för att arbeta smartare och växa snabbare. De kan, förutom själva revisionen, även ge dig råd kring skatter, affärer och verksamheten i stort. Som företagare är det alltid trygg att ha en kvalificerad revisionsbyrå vid sin sida under hela företagets livscykel, från starten till att man eventuellt avvecklar och/eller säljer företaget.

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor”]

Så arbetar en revisionsbyrå i Helsingborg

Som företagare genomför du troligtvis hundratals transaktioner årligen och en mängd så kallade räkenskaper skapas därmed. En revisors främsta uppgift är att granska de räkenskaperna och se till att de har skötts som de ska. Oftast är det omöjligt för revisorn att granska samtliga och man får då göra ett urval av räkenskaper som granskas. Dessa ligger sedan till grund för revisionsberättelsen, som berättar om det ekonomiska tillståndet i företaget vid en speciell tidpunkt. En revisionsberättelse ska genomföras enligt god redovisningssed, vilket innebär att de lagar och riktlinjer som finns på området ska följas. Med en kvalificerad revisionsbyrå i Helsingborg får du en korrekt genomförd revision som följer god revisionsed.

Vem behöver genomföra revision?

Tidigare så var alla företag revisionspliktiga. Numera behöver endast företag med en årsomsättning som överstiger 3 miljoner kronor genomföra revision enligt lag, men många mindre aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag väljer ändå att upprätta en oberoende revision, då det känns tryggast. En felaktigt genomförd revision kan få stora och kostsamma konsekvenser för ett litet företag. Det är alltid säkrast att låta en oberoende revisionsbyrå i Helsingborg genomföra en revision av ditt företags räkenskaper. Det inger ett stort förtroende hos dina intressenter.

[contact-form-7 id=”52″ title=”Mini Form”]

Vad är viktigt vid valet av revisionsbyrå i Helsingborg?

Det kan vara en fördel om din revisor är auktoriserad, men det är inget måste. Din revisionsbyrå måste dock vara godkänd för att arbetar med revison och gärna ha ett antal års erfarenhet av revisionsarbete. Det är även mycket viktigt att du känner förtroende för din revisionsbyrå i Helsingborg, då byrån handhar det allra viktigaste inom ditt företag: ekonomin. Hos oss är du alltid i trygga händer när då vi bara samarbetar med kvalificerade redovisningsbyråer och kvalitetsgranskar våra partners i flera led. Det gör att du alltid kan känna dig säker när du väljer att anlita vår tjänst. Varmt välkommen!