Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisionsbyrå i Hässleholm

Hässleholm ligger nära den dynamiska regionen Malmö-Köpenhamn och har goda kommunikationer såväl söder- som norrut. Staden har ett växande näringsliv och efterfrågan på revision växer. Genom vår smidiga förmedlingstjänst har du möjlighet att snabbt komma i kontakt med en revisionsbyrå i Hässleholm. Du mottar flera offerter från olika revisionsbyråer i staden och väljer sedan i lugn och ro det alternativ som passar dig allra bäst.

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor”]

Vad kan en revisionsbyrå i Hässleholm hjälpa dig med?

En revisionsbyrås främsta tjänst är revision. Revison är en granskning av företagets redovisning och förvaltning. Revisorn tittar primärt på om företagets affärer har blivit rätt redovisade och om diverse uppgifter ger en rättvis bild av företaget. Granskningen görs enligt god revisionsed, det vill säga praxis. Vid revision samlar revisorn in allmän information om företaget. Denna ligger sedan till grund för hur revisorn bedömer risken för betydande fel i redovisning och förvaltning. Risken avgör dels vad, dels hur mycket som ska granskas. Efter att riskbedömningen har utförts så skrivs en sammanfattande granskningsplan. Sedan följer ett arbetsprogram för själva granskningen. Därefter vidtar själva granskningsarbetet. Det hela mynnar ut i en revisionsberättelse varvid revisionen avslutats. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen och om styrelsens och VDs förvaltning. En fulltständig och komplett genomförd revision är ett kvitto på företagets trovärdighet och om styrelse och VD fullgör sina uppdrag.

Vem måste utföra revision?

Enligt aktiebolagslagen så måste företag som har en årsomsättning som uppgår till mer än 3 miljoner kronor om året upprätta en oberoende revision. Mindre aktiebolag och enskilda firmor är alltså inte revisionspliktiga, men många väljer ändå att låta en revisor granska räkenskaperna eftersom det är en kvalitetsstämpel för företaget. Det är ett kvitto på att det råder ordning och reda i ditt företag och av stort intresse både för ägare, anställda, banker, myndigheter och andra som du har samröre med som företagare.

Övriga tjänster

Även om du inte är i behov av att genomföra en revision så kan en revisionsbyrå i Hässleholm hjälpa dig med mycket annat. En kvalificerad revisionbyrå besitter stora kunskaper om ekonomiska och juridiska frågor och kan bland annat bistå med:

  • Bistå med rådgivning
  • Fungera som bollplank
  • Skatteplanering
  • Finasieringsfrågor
  • Bidra med erfarenhet och kompetens

Kunskap på nära håll

Vi tycker att det är viktigt att kunskap finns på nära håll. Man ska inte behöva resa långt och dyrt. Därför samarbetar vi lokalt med kvalificerade redovisningsbyråer i Hässleholm, som snabbt är redo att hjälpa dig och ditt företag. Det enda du behöver göra är att fylla i vårt enkla formulär, så kommer du inom 24 timmar att motta tre offerter från kvalificerade redovisiningbyråer i Hässleholm.

[contact-form-7 id=”52″ title=”Mini Form”]

Kunskapen ska finnas på nära håll. Inga långa och dyra resor. Vår ambition är att Du lätt ska kunna nå oss. Därför finns vi representerade förutom i Hässleholm även i Höör. Din revisionsbyrå ska också ha nära och bra kontakt med myndigheter, banker och andra institutioner som har betydelse för din verksamhet.