Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisionsbyrå i Halmstad

Halmstad ligger vackert vid västkusten och är en riktig sommarstad som är känd för Gyllene Tider, surfing och de härliga stränderna längs Tylösun. Staden har även ett dynamiskt näringsliv med många växande företag. Efterfrågan på revision och revisionsbyårer är därför stor i Halmstad. Genom vår enkla och effektiva förmedlingstjänst hjälper vi dig att snabbt komma i kontakt med kvalificerad revisor i Halmstad.

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor”]

En oberoende revision skapar trovärdighet

En oberoende revision är  en av näringslivets verkliga byggstenar och skapar trovärdighet och i den ekonomiska rapporteringen. En professionellt genomförd skapar även säkerhet och trygghet för en rad intressenter knutna till ditt företag: ägare, ledning, anställda precis som banker, partners och myndigheter. En duktig revisionsbyrå i Halmstad identifierar om det finns problem i verksamheten, men den ger även förslag till möjliga förbättringar. Revisionen är således ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheten, exempelvis för att höja kvaliteten eller öka lönsamheten.

Vem är revisionspliktig?

Tidigare var alla företag – stora som små- revisionsskyldiga, men sedan 2009 är endast aktiebolag med en årsomsättning på mer än 3 miljoner skyldiga att upprätta en oberoende revision. Små företaga har alltså ingen revisionsplikt, men många väljer ändå att skaffa sig den oberoende kvalitetsstämpel som en revison innebär. Beroet av revision hänger ofta på antalet ägare, finasiering, verksamhetens komplexitet med mera.  Ditt företag är alltid i trygga händer när du väljer att anlita en kvalificerad revisionsbyrå i Halmstad

Hur arbetar en revisionsbyrå i Halmstad?

Vid revision så granskar, bedömer och uttalar sig en revisor om företagets redovisning och styrelsens förvaltning av bolaget. Vid revision så granskar revisorn företagets interna kontroll och väsentliga balans- och resultatposter. Ett viktigt inslag i revisionen är även den analytiska granskningen, som syftar till att jämföra siffror och nyckeltal från olika år och med andra företag i branschen. En revisonsberättelse skapar god kännedom om företagets interna kontroll, verksamhet och status, vilket i sin tur ger en god trovärdighet på marknaden.

Mångsidig hjälp från en revisionsbyrå i Halmstad

Revision, alltså gransking av ett företags transkaktioner under ett räkenskapsår, är en revisionsbyrås huvudsakliga verksamhet. Men en duktig revisionsbyrå i Halmstad kan även hjälpa dig med en rad andra tjänster såsom:

  • Värderingsfrågor
  • Generationsskiften
  • Skattefrågor
  • Redovisningstjänster

[contact-form-7 id=”52″ title=”Mini Form”]

En stor arbetspost för en revisionsbyrå är ofta också att löpande under året bistå med kvalifierad ekonomisk rådgivning och vara ett bollplak för utveckling. Med bra insyn i ditt företags verksamhet kan din revisionsbyrå i Halmstad ofta ge kvalificerade råd inom ekonomi, juridik och skatt. En rådgivning som ofta är mycket värdefull för ditt företag och dess utveckling.