Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisionsbyrå i Göteborg

Driver du ett företag så kan det vara en god idé att ta hjälp av en kunnig revisionsbyrå i Göteborg. Driver du ett aktiebolag så är det lag på att upprätta en revision. Detta ska göras av en oberoende revisor. En revisionsprocess genomförs normalt i följande steg:

  • Planering
  • Test av intern kontroll
  • Substansgranskning
  • Avrapportering

En revision ska utföras enligt god revisionssed och i den omfattning som fordras för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse. Detta uttalande innebär normalt inget absolut yttrande om sakers tillstånd, utan är endast i rimlig grad korrekt. En revisor kan normalt heller inte granska alla händelser och transaktioner under ett år, utan måste göra ett urval, testa och förlita sig på det.

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor”]

Många fördelar att anlita en revisionbyrå i Göteborg

Driver du ett mindre aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag så är lagkravet på revision numera borttaget, men det finns ändå många fördelar med att anlita en revisionsbyrå i Göteborg. En revisionsbyrå är visserligen revision, men de tillhandahåller även en hel del andra tjänster såsom bokföring eller redovisning. Enligt lag så får inte samma person som har upprättat bokföringen också granska den. Det här kringgås – helt lagligt  -av revisionsbyrårena i Göteborg och andra städer genom att byrån har en person som upprättar bokföringen och en helt annan som granskar den. För dig som företagare är det en trygghet och säkerhet att kunna ha samma revisionsbyrå för att sköta hela företagets ekonomi. En annan lösning, som alltid säkerställer att företagets revision är helt oberoende, så kan man i stället anlita en redovisningskonsult för att sköta löpande bokföring och redovisning, och låta din revisionsbyrå i Göteborg sköta sjäva revisionen.

Rådgivning och analys

En revisionsbyrå i Göteborg kan även vara behjälplig med rådgivning och analys. Beträffande rådgivning så kan en revisionsbyrå hjälpa dig med att upprätta effektiva rutiner, riskbedömningar, skatter, företagsvärderingar, generationsskiften, ombildningar, försäljning och köp av företag och mycket mer. Det kan också vara bra att ta hjälp av en revisionsbyrå vid konkursförfarande eller rekonstruktion. Din revisionsbyrå i Göteborg är överhuvudtaget ett bra bollplank i frågor som rör ditt företags ekonomi och juridik. De kan överblicka konsekvenserna i beslut som rör skatter och andra frågor och är därmed väl värt investeringen.

[contact-form-7 id=”52″ title=”Mini Form”]

Mer om revision

En revisors främsta arbetsuppgifter är att granska ett företags räkenskaper och förvaltning. Den revisionsberättelse som revisorn tar fram ska kunna säkerställa om det granskade företagets årsredovisning ger en korrekt av företagets verksamhet och ekonomiska ställning. Revisionsberättelsen är av intresse för många parter: ägare, anställda, kunder, banker, myndigheter och leverantörer. Det arbete som en revisionsbyrå i Göteborg gör innebär en kvalitetssäkring för företaget och du har stor nytta av att dina räkenskaper är granskade på ett proffesionellt sätt, inte minst vid låneansökningar och offerter med mera.