Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Anlita en ny revisionsbyrå via oss

Många företag, stora som små, behöver ha en revisor som sköter revisionen. Vi på Ekonomijuridik har utvecklat en enkel och effektiv förmedlingstjänst där du kostnadsfritt kan få offerter från kvalificerade revisorer och redovisningsbyråer på din lokalort.

Du förbinder dig inte till någonting och väljer i lugn och ro den offert som passar dig bäst. Alla våra partners är kvalitessäkrade av oss och är antingen auktoriserade eller godkända revisionsbyråer.

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor”]

Vem behöver anlita en revisionsbyrå?

Grundreglen är att ett aktiebolag ska ha revisor. Men nybildade aktiebolag och de som har en årsomsättning som understiger 3 miljoner kronor per år och har färre anställda än 3 personer (i medeltal). Samma värden får inte vara uppfyllda två år i rad; kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller från och med det tredje räkenskapsåret.

Vissa aktiebolag är enligt särlagstiftning skyldiga att ha revisor, det kan till exempel vara aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse samt aktiebolag med särskilg vinstutdelningsbegränsning.

Hur arbetar en revisionsbyrå?

På en revisionsbyrå arbetar auktoriserade eller godkända revisorer. Deras huvudsakliga uppgift är att utföra revision åt aktiebolag och andra vinstdrivande företag. En revisionsbyrå får inte sköta företagets räkenskaper. Det ska en anställd eller extern redovisningskonsult göra. Revisorn ska granska räkenskaperna och styrelsens skötsel av företaget. Revisorn ska även skriva en revisionsberättelse till årsredovisningen, det är endast revisorn som är behörig att göra det. Revisorn är också skyldig att anmäla brott som upptäcks vid granskningen av räkenskaperna.

En viktig inslag i revisionsbyråns arbete är också att jämföra siffror med föregående år, eller budget och att jämföra nyckeltal för olika år eller med konkurrerande företag. Många småföretag saknar allmän intern kontroll och då tillämpar revisorn i stället en så kallad substansgranskning. Det innebär att all ”substans” (kvitto, fakturor och andra handlingar) bakom balans- och resultatposterna granskas. Genom att titta på allt som rör företaget i form av produkter, människor och kvaliteten i den eknomiska informationen så kan revisionsbyrån ta fram en bra bild av om företaget fungerar som det är avsett att fungera.

Den viktiga revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen är själva kröningen på revisionsbyråns arbete. Den är mycket kortfattad och föregås av skrivelser till företagsledningen där fel och brister påpekats vilka sen tillrättas innan revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen:

  • Ger trovärdighet och förtroende hos affärskontakter och banker
  • Kvalitetssäkrar dina räkenskaper
  • Säkerställer att företaget följer lagar och regler
  • Minskar risken för ägarna och ledarna
  • Ger en extra säkerhetskontroll

Behöver man anlita en revisionsbyrå som är auktoriserad?

Formellt är det inte revisonsbyrån som är auktoriserad, utan revisorn som arbetar eller är ägare  i bolaget som är auktoriserad. I Sverige har det gjorts skillnad mellan auktoriserad och godkända revisorer . Revisorslagen har ställt strängare krav för auktorisation än för godkännande. Men genom 1995 års revisorslag infördes ett krav på avlagd revisorsexamen för godkännande och för avlagd högre revisornsexamen för auktorisation. Om du vänder dig till en revisionsbyrå som har en godkänd revisor så kan du vara trygg i att denne är behörig. Du behöver alltså inte vända dig till en auktoriserad revisor även om det kan ges en viss auktoritet i ditt företags revision .

Tjänster utöver revision

Revisionsbyrån är länken mellan kunden och kundens intressenter. Investerare, leverantörer eller banker tar del av den rapport som revisorn bestryker. Gentemot tredje part är revisionen alltid en kvalitetsstämpel. Grunden i en revisionsbyrå arbete är att utföra en oberoende granskning av företagets verksamhet och räkenskaper. Men en revisionssbyrån kan även hjälpa till med många andra tjänster. Bland annat är det vanligt att en revisionsbyrå fungerar som rådgivare och bollplank för företaget. I övrigt kan du som företagare eller privatperson bland annat få hjälp med:

  • Redovisning– på många revionsbyråer arbetar även auktoriserade eller godkända redovisningskonsulter, det gör att du ofta kan få hjälp med både redovisning och revision när du väljer att anlita en seriös revisionsbyrå.
  • Skattefrågor. En revisionsbyrå kan hjälpa dig att ta fram ett så fördelaktigt skatteupplag som möjligt inom lagens ramar. Bland annat kan du få hjälp med skatteberäkning och planering.
  • Moms .Momsfrågor och momsredovisning kan vara komplicerade. Din revisionsbyrå hjälper dig att få rätsida på frågorna.
  • Beskattning av ägarledda företag .Frågor som kan vara akutella här är bland att ägarstrukturer, optimal vinsthemtagning, omstrukturering av verksamheten samt generationsskiften.
  • Kontakter med Skatteverket och övriga myndigheter

Få flera kostnadsfria offerter från revisionsbyråer!

Tveka inte att kontakta oss om du är i behov av revision eller redovisning. Vi samarbetar med kvalificerade revisionsbyrårer över hela landet. Vi kvalitetsgranskar alla våra partners i flera led innan ett samarbete ingås. Därför kan du alltid känna dig trygg när du väljer att anlita våra tjänster. Det enda du behöver göra är att fylla i vårt enkla formulär här på vår hemsida. I lugn och ro kan du sedan avvakta minst 3 unika offerter från kvalificerade revionsbyråer. Du förbinder dig självfallet inte till någonting innan du har godkänt en offert. Tjänsten är helt kostnadsfri för dig som användare och det enda du behöver göra är att kort beskriva vad du vill ha hjälp med. Var gärna så specifik som möjligt så kan vi matcha din förfrågan på relevantast möjliga sätt.

[contact-form-7 id=”52″ title=”Mini Form”]

Varmt välkommen med din förfrågan!