Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Resultatrapport

En resultatrapport är den del av redovisningen som visar företagets resultat under en specifik tidsperiod, det kan till exempel vara ett nollresultat, vinst eller förlust. Som företagare är det därför viktigt att ha bra ordning på bokföringen eftersom det sedan ligger till grund för redovisningen. Det är med hjälp av resultatrapporten man sedan kan utläsa företagets omsättning och ekonomiska välmående.

Läsa resultatrapporten

Som företagare har du sedan stor användning av resultatrapporten, den kan bland annat komma väl till hands vid jämförelse mot föregående år och av företagets budget. Resultatrapporten innehåller även information om företagets vinst så väl före som efter skatt. Oftast sträcker sig resultatrapporten över en månads tid men kan även användas för att ge en bra ekonomisk bild över exempelvis ett kvartal.

Gör en sammanställning

När du ska räkna ut företagets resultatrapport lägger du enkelt samman den momspliktiga försäljningen med övriga inkomster för att sedan dra av de utgifter företaget har haft. Det kan till exempel vara löner, inköpt tjänster eller inköp så som material eller varor. För att få en så exakt uträkning som möjligt är det viktigt att ha bra ordning på företagets vardagliga ekonomi, bokföring och kvitton. Resultatet är sedan det saldo och den summan som blir kvar, denna visar då vinst eller förlust. Det är sedan denna rapport man kallar för resultatrapport, tillsammans med balansrapporten utgör den en del av redovisning och ger en god översikt över företagets ekonomi.

Hjälp med resultatrapporten

Enkelt beskrivet är resultatrapporten alltså en form av sammanställning under en viss period som visar om ditt företag har gått med vinst eller förlust under den specifika tidsperioden. Behöver du hjälp med att sammanställa din resultatrapport inför redovisningen kan du alltid vända dig till en revisionsbyrå, du får då hjälp med sammanställningen av utgifter och inkomster. En byrå kan hjälpa ditt företag med så väl delar som hela redovisningen, har du inte själv möjlighet att sätta dig ner och jämföra byråer är du alltid välkommen att ta del av Ekonomijuridiks tjänst; du beskriver enkelt ditt uppdrag och tar sedan emot tre kostnadsfria offerter från byråer kunniga inom just resultatrapport!

Välkommen till Ekonomijuridik.se!