Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Redovisningskonsult

Företag kan ofta ha behov av en redovisningskonsult för att sköta den löpande bokföringen, redovisning och löner. En redovisningskonsult kan även biträda vid upprättandet av deklaration, årsredovisning och andra finasiella rapporter och utredningar. Finns det behov så kan även redovisningskonsulten hantera företagets hela ekonomiadministration. Oavsett uppdrag så har en redovisningskonsult alltid nära kontakt med kunder.

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor”]

Vem får arbeta som redovisningskonsult?

För att kunna arbeta som redovisningskonsult behöver du en bred kompetens inom redovisningsområdet, men även kunskaper om till exempel moms och skattelagstifting. Uppdragsgivarna återfinns inom hela näringslivet och därför är det viktigt att redovisningskonsulten kan erbjuda en kvalitativ redovisningstjänst till sina uppdragsgivare, som består av allt från små familjeföretag till större internationella koncerner. För en redovisningskonsult kan en arbetsdag bestå av intressanta utmaningar av varierande karaktär. Redovisningskonsulten kan välja mellan att driva en egen redovisningsbyrå eller att vara anställd på ett revisions- eller redovisningsföretag.

Utbildning till redovisningskonsult finns blanda annat som statlig KY- eller YH-utbildning över hela landet. Arbetsmarknaden ser ljus ut för redovisningskonsulter och arbetet får ett allt större inslag av IT och kommunikation. Den konsultativa rollen för redovisningskonsulten blir också allt viktigare.

Redovisningskonsulten i en förändrad värld

Redovisningsområdet håller på att förändras och bland annat ställer en ny normering förnyade krav på företagens redovisning och rapportering. Globala redovisningsstandarder håller också på att växa fram och det innebär nya möjligheter för den som vill fördjupa sig inom ett mer komplext område eller göra internationell karriär. Den från 1 november 2010 avskaffade revisionsplikten för mindre aktiebolag bidrar även till att nya yrkes- och utvecklingsmöjligheter uppstår för redovisningskonsulter, som förväntas ta ett större ansvar för de företag som väjer bort revision.

Redovisningskonsultens praktiska arbete

Redovisningskonsulter utför ofta löpande bokföring. När allt är klart, bokfört och avstämt så vidtar nästa steg. En korrekt utförd bokföring leder fram till en månatlig resultat- och balansräkning. Den presenteras sedan för kunden. Efter varje periods slut kan resultat och balansräkning mejlas eller presenteras på plats hos kunden. Olika kunder har alltid olika behov och det är du som kund som avgör hur din redovisningskonsult lämpligast ska lägga upp rapporterna för dig. Någon kanske föredrar personliga genomgångar varje månad, medan en annan bara vill ha en kvartalsrapport. Vi rekommenderar dock att man har åtminstone ett personligt möte med sin redovisningskonsult per år.

Internredovisning – utveckling av redovisningen

Vissa företag har önskemål att få ut det mesta möjliga av sin redovisning. Det kallas i allmänhet för internredovisning. Ofta handlar det om att dela upp redovisningen i olika dimensioner. Exempel på dimension kan vara affärsområde, person, produkt etcetera. Din redovisningskonsult kan även hjälpa dig med att ta fram olika nyckeltal. Med hjälp av dessa så kan man jämföra sig med sina branschkollegor och få en uppfattning om hur man ligger till och presterar. Det är en mycket bra grund för att kunna förbättra och utveckla företaget.

Vad är en auktoriserad redovisningskonsult?

Den som är auktoriserad redovisningskonsult kan ansöka om auktorisation hor Srf-konsulterna och därmed stoltsera med den finaste yrkestiteln på marknaden. Auktorisationen visar att redovisningskonsulten är mycket kompetent och erfaren inom sitt område och det är också en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som är kund. En auktoriserad redovisningskonsult har stort förtroende hos de flesta på marknaden – banker, kreditgivare och myndigheter. Det ger också ditt företag bättre förutsättningar för förtroende på marknaden.

En Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar även som en naturlig rådgivare och kan hjälpa till att öka företagets affärer och lönsamhet. Om din redovisningskonsult har god insyn i företaget så kan denne hjälpa till att ta fram en ekonomisk analys för de viktiga nyckeltal som styr företagets utveckling i positiv eller negativ riktning.

[contact-form-7 id=”52″ title=”Mini Form”]

Får en redovisningskonsult utföra revision?

Nej, endast en godkänd revisor får utföra revision. Lite förenklat kan man säga att det är redovisningskonsulten som gör allt förarbete med bokföringen, varpå revisorn kontrollerar att allt stämmer. En redovisningskonsult kan alltså inte ersätta en revisor och som företagare är det viktigt att man kan särskilja de båda yrkestitlarna. Det dock väldigt mycket som din redovisningskonsult kan hjälpa dig med och vi sammanfattar det viktigaste nedan i punktform:

 • Löpande bokföring
 • Redovisning
 • Budget och likviditetsplanering
 • E-Services – elektronisk fakturahantering
 • Fakturering
 • Betalningsuppdrag
 • Bokslut/Årsredovisning
 • Moms/Skattedeklaration
 • Bolags/Inkomstdeklaration
 • Rådgivning
 • Löneadministration
 • Skattedeklaration

Viktiga bitar vid årsbokslut och årsredovisning är ofta att kontrollera att årsredovisningen kommer ägarna och Bolagsverket tillhanda i god tid. Redovisningskonsulten tar även hand om inkomstdeklarationen för sina kunder och kan även hjälpa till med privata inkomstdeklarationer för de som så önskar.

Spara tid och pengar med din redovisningskonsult

För dig som är företagare eller företagsledare så är verksamheten ofta en stor del av ditt liv. Det dagliga arbetet ska utföras samtidigt som ekonomi och administration ska utföras. Bokföring, skatter och avgifter ska redovisas och betalas löpande och löner ska sammanställas och betalas ut i tid. Allt detta extraarbete tar förstås avsevärd tid för dig som företagare eller din anställda personal. Företaget måste dessutom utvecklas på en konkurrensutsatt marknad och det krävs att beslut fattas vid rätt tidpunkt och allt blir rätt redan från början. För det företag som värderar tid i pengar är det en klar fördel med en professionell redovisningskonsult. Denne skapar trygghet och ger ledningen mer tid att utveckla företagets affärer, vilket skapar en ökad lönsamhet. En modern redovisningskonsult anpassar sig efter marknadens krav och är snabba, noggranna, engagerade och vana att arbeta med en mängd olika branscher. Det gemensamma intresset för redovisningskonsulterna stavas siffror.

Få tre kostnadsfria offerter från våra specialister!

Redovisningskonsult (förutom Auktoriserad Redovisningskonsult) är ingen skyddad titel och vem som helst kan sätta upp en verksamhet och kalla sig för redovisningskonsult. Det innebär tyvärr att vi har både seriösa och oseriösa redovisningskonsulter på marknaden. På Ekonomijuridik.se är du alltid i trygga händer och vi samarbetar endast med seriösa redovisningsbyråer och redovisningskonsulter. Fylla bara i vårt enkla formulär och beskriv vad du vill ha hjälp med så får du inom endast 24 timmar tre kostnadsfria offerter från våra kvalitetssäkrade redovisningskonsulter. Enkelt, smidigt och du förbinder dig självfallet inte till någonting. Välj den offert som passar dig bäst i lugn och ro. Först när du har accepterat offerten har du förbundit dig till någonting. Varmt välkommen att hitta din redovisningskonsult med oss på Ekonomijuridik.se!