Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Redovisningsekonom

En redovisningsekonom måste ha breda och djupa kunskaper om den ekonomiska informationen som behövs för beslutsfattande i organisationer och företag. Redovisningsekonomer måste uppträda affärsmässigt och med en stor självsäkerhet i affärssammanhang. Redovisningsekonomer kan vara verksamma både i stora internationella företag och i mindre fåmansbolag. Med en redovisningsekonom får du en välskött och professionell redovisning och kan ägna mer tid åt din kärnverksamhet. Du sparar tid, pengar och resurser och det finns en stor trygghet i att du vet att din löpande bokföring och revision sköts på ett riktigt sätt.

En redovisningsekonom har djupa kunskaper inom följande områden:

 • Ekonomistyrning
 • Juridik
 • Handelsrätt
 • Bokföring
 • Redovisning

Allmänt om redovisningsekonomer

En redovisningsekonom har specialkunskaper inom bokföring och ekonomisk redovisning. En redovisningsekonoms uppgift är att se till att alla de inbetalningar och utbetalningar som ett företag eller en organisation gör redovisas på ett korrekt sätt. Det är även en redovisningsekonoms uppgift att se till att skatter, arbetsgivaravgifter och moms betalas i tid och redovisas korrekt. En redovisningsekonoms arbete omfattar bland annat:

 • Löpande bokföring och bokslut
 • Årsredovisningar
 • Deklaration
 • Kundfakturering
 • Betalningar
 • Lönehantering
 • Skatte- och företagsekonomisk rådgivning
 • Ekonomisk planering

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor”]

Vem får kalla sig för redovisningsekonom?

En utbildad redovisningsekonom ska ha studerat en treårig gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi. Även en påbyggnadsutbildning är nödvändig. För att utföra mer komplicerat redovisningsarbete krävs högskoleutbildning inom ekonomi. Den som har akademisk utbildning med företagsekonomisk inriktning är dessutom behörig att arbeta som auktoriserad redovisningskonsult. Viktiga egenskaper för en kompentent redovisningsekonom är siffersinne, noggrannhet, ansvarsförmåga och företagsamhet. Din redovisningsekonom bör dessutom ha god samarbetsförmåga och besitta en hög social kompetens.

Varför ska man anlita en redovisningsekonom?

En korrekt ekonomisk redovisning är avgörande för att ett företags verksamhet ska fungera smidigt. Felaktigt utförd redovisning kan leda till mycket tråkigt merarbete och i värsta fall rättsliga följder eftersom det finns lagar och regler som måste följas i samband med redovisning och bokföring. En duktig redovisningsekonom har gedigen yrkeserfarenhet och teoretisk kompetens och har dessutom giltig ansvarsförsäkring. Därför är det klokt att låta en redovisningsekonom sköta den ekonomiska delen i ert företag. Då får ni mer tid att ägna er åt det ni själva gör bäst – ert företag och dess kärnverksamhet. Genom att anlita en av våra duktiga partners sparar ni både tid och pengar.

För de flesta större företag är det idag en självklarhet att anlita en kvalificerad redovisningsekonom, men även för mindre företag kan det vara mycket värdefullt att låta en extern redovisningsekonom med rätt kompetens utföra arbetet. För den upptagne företagaren som vill släppa kontrollen över redovisning och bokföring är det en stor trygghet att ha duktig redovisningsekonom till hands. Arbete med redovisning och löpande bokföring kan annars ta upp en stor del av arbetstiden och därmed även bli ekonomiskt kostsamt.

[contact-form-7 id=”52″ title=”Mini Form”]

En redovisningsekonom kan även hjälpa dig med din affärsutveckling

En duktig och kvalificerad redovisningsekonom med många år i yrket kan hjälpa dig med mer än löpande bokföring och redovisning. Redovisningsekonomer ser många gånger affärs – och ekonomiska möjligheter som många företagare kanske förbiser. Därför kan din redovisningsekonom oftast vara ett bra stöd för din affärsutveckling. Bland annat kan du få hjälp med:

 • Rådgivning kring företagets ekonomi så att den enskilde företagaren förstår hela sin affärspotential
 • Göra företagsvärderingar
 • Identifiera och lösa problem inom företagsbeskattning
 • Uppdatering om lagar, regler och annat som påverkar branschen

Ta hjälp av en duktig redovisningsekonom!

Som företagare är din tid det viktigaste du har. Det finns inte utrymme för tidsödande och kostsamma misstag. Att anlita en kvalificerad redovisningsekonom är ett smart sätt att minimera risken för misstag och frigöra din värdefulla tid. Få företagare har heller tid att sitta och jämföra olika redovisningsekonomers priser. Genom Ekonomijuridiks tjänster har vi gjort det enkelt för dig som företagare att få fram kvalificerade erbjudanden från erfarna redovisningsbyråer och redovisningsekonomer. Du får snabbt och enkelt tre kostnadsfria offerter inom 24 timmar från lokala ledande byråer i din stad.

Få tre konkurrenskraftiga offerter snabbt

Vår tjänst är mycket smidig; du fyller bara i formuläret på vår hemsida. Du lämnar där information om ditt uppdrag som sedan ligger till grund för vår matchning mellan dig och våra duktiga samarbetspartners. Våra partners är alltid medvetna om att våra kunder alltid får ytterligare två konkurrenskraftiga erbjudanden från två andra redovisningsekonomer – eftersom det finns en konkurrenssituation så får du alltid ett mycket bra pris med oss på Ekonomijuridik. Vi är alltid mycket noggranna i urvalet av de redovisnings- och revionsbyråer som vi väljer att samarbeta med och vi kvalitetssäkrar genom alla led. Det är ytterst viktigt för oss att våra kunder tar emot de bästa möjliga erbjudanden från professionella redovisningsekonomer.

Vi hoppas att vår förmedlingstjänst leder till ett långvarigt och lönsamt samarbete mellan ditt företag och din nya redovisningsekonom.

Varmt välkommen till Ekonomijuridik!