Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Redovisningsbyråer Stockholm

Som företagare vill man spendera tid på det man är bra på, kärnverksamheten. Den absolut viktigaste delen i ett företag är det som gör den unik och det är kring den som alla tjänster och produkter byggs. Mycket av tiden i ett företag går åt till de administrativa uppgifterna vilket man kan överlåta till någon annan. Drivs verksamhet i vår huvudstad finns det mängder av redovisningsbyråer i Stockholm att ta kontakt med. Deras specialitet ligger inom redovisning och de flesta har lång erfarenhet av att hjälpa företag med deras administrativa uppgifter.

Vad är redovisning?

Innan man vänder sig till olika redovisningsbyråer i Stockholm är det bra att reda ut vad redovisning är och vad som ingår i begreppet. Begreppet redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information. Det är bland annat ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen som föreligger vid en given tidpunkt som ska redovisas.

Även bokföring av företagets affärshändelser, bokslut och årsredovisning hör till redovisningen. Redovisningen är viktig eftersom den utgör grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag. Den ser även till så att företagets intressenter har tillgång till den information de behöver. Beroende på intressenterna kan redovisningen delas in i extern samt intern redovisning.

Precis som det låter riktar sig den interna redovisningen mot interna intressenter och den externa redovisningen riktar sig till externa intressenter. Den interna redovisningen är mer omfattande än den externa medan den externa är lagreglerad.

Redovisningsbyråer i Stockholm är experter på redovisning

När man driver företag i Stockholm kan man vända sig till en redovisningsbyrå för att få hjälp med de ekonomiska bitarna. På redovisningsbyråer hjälper de företag med redovisningstjänster, vad dessa tjänster innebär varierar. Arbetsuppgifterna beror på vad uppdragsgivaren behöver hjälp med och har för behov. Generellt omfattar tjänsterna redovisning och det som hör till. Hos vissa redovisningsbyråer i Stockholm kan man även hitta specialister inom vissa områden som till exempel koncernredovisning, företagsrådgivning eller affärsutveckling.

Många företag vänder sig till redovisningsbyråer i Stockholm för att det ger dem mer tid över till kärnverksamheten samt för att det för med sig en mängd fördelar. Något som är uppskattat är möjligheten till konsultation eftersom det dyker upp frågor och problem under tiden. Redovisningsbyråer i Stockholm kan erbjuda rådgivning inom mer än bara redovisning och skatt. De kan bland annat dela med sig av goda råd och tips kring företagande och affärsutveckling.

De som arbetar på redovisningsbyråer kallas för redovisningskonsulter

Genom att kontakta redovisningsbyråer i Stockholm får man hjälp av redovisningskonsulter. Ofta blir konsulten företagets högra hand i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. Det är en viktig resurs för många företagare i Stockholm.

Uppdraget bestäms utifrån vad uppdragsgivaren vill ha hjälp med och vilka behov som finns. Redovisningskonsulter som kan hittas på redovisningsbyråer i Stockholm kan bland annat hjälpa till med att bokföra alla affärshändelser, hantera löneredovisningar, göra avstämningar för månadsrapportering, upprätta bokslut och ta fram årsredovisning, inkomstdeklaration samt kontrolluppgifter. Det krävs en bred kompetens hos konsulten inom redovisningsområdet samt även kunskaper inom exempelvis moms och skattelagstiftning. Om inte dessa kunskaper finns blir det svårt att tillhandahålla en kvalitativ redovisningstjänst till sina uppdragsgivare.

För dem som startar redovisningsbyråer i Stockholm krävs det inte särskilt mycket. Vem som helst kan göra det och ta in uppdrag vilket medför att vi både har seriösa och oseriösa redovisningskonsulter på marknaden. För att urskilja vilka redovisningsbyråer i Stockholm som är seriösa kan man anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Den här titeln har tagits fram för att hjälpa företag att enkel hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna.

Titeln auktoriserad redovisningskonsult är skyddad enligt lag

För att redovisningskonsulten ska kunna bli auktoriserad måste denne uppfylla en del krav, bland annat utbildning och praktisk erfarenhet är viktigt. När invalskraven är uppfyllda måste en auktorisationsdag genomgås, efter godkänt resultat kan redovisningskonsulten kalla sig för auktoriserad.

Titeln måste förnyas vart sjätte år genom en kvalitetskontroll. Kvalitetssäkring av redovisningsverksamhet är av avgörande betydelse för att säkerställa en god redovisningskvalitet. Konsulten behöver dessutom hålla sig uppdaterad kring de senaste nyheterna och reglerna inom redovisning, skatt och andra områden.

Företag som letar efter redovisningsbyråer i Stockholm kan enkelt hitta de bästa via EkonomiJuridik. Via vår kostnadsfria tjänst har flera företag hittat sin nya redovisningskonsult i Stockholm.