Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Redovisningsbyrå Göteborg

Många företagare ser en redovisningsbyrå som en viktig resurs. Redovisningen är en väsentlig del i ett företag och den måste skötas ordentligt för att fungera som ett bra underlag för beslut som ska fattas. Med ett bättre beslutsunderlag blir det lättare att styra mot ökad lönsamhet och det kan göras med minskad arbetsinsats. Det är enkelt att få hjälp av en redovisningsbyrå i Göteborg om man driver verksamhet i närheten. Med en redovisningsbyrå får företag mer tid över till kärnverksamheten och kan känna sig trygga med att redovisningen blir gjord korrekt.

Stor variation med en redovisningsbyrå i Göteborg

Enkelt beskrivet arbetar en redovisningsbyrå i Göteborg med olika redovisningstjänster. Hos företagare är intresset inte alltid stort för redovisning eller bokföring och då är det skönt att anlita en redovisningsbyrå som är experter på just detta. Det finns även möjlighet att få rådgivning från en revisor i Göteborg. Just den här tjänsten är uppskattad eftersom det alltid dyker upp frågor och problem under tiden, då är det tryggt att ha någon att fråga. Själva grunden för en redovisningsbyrå är däremot att strukturera och planera ett företags ekonomiska information.

På redovisningsbyråer arbetar redovisningskonsulter

En redovisningskonsult arbetar med att biträda en uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Ofta blir de företagets högra hand när det gäller frågor om ekonomi, administration och företagande. Det här är en väldigt viktig resurs för många företagare vilket är anledningen till att en redovisningsbyrå i Göteborg kan bli kontaktad. Ekonomin är ju en väldigt central del i varje företag och det är viktigt att den görs ordentligt och korrekt. Många av de beslut som tas i ett företag har fattats med redovisningen som underlag.

Redovisningskonsulten behöver ha en bred kompetens inom redovisningsområdet men även kunskaper inom exempelvis moms och skattelagstiftning. Detta krävs för att kunna tillhandahålla en kvalitativ redovisningstjänst till sina uppdragsgivare. Vad en redovisningstjänst omfattar är olika beroende på vad uppdragsgivaren vill ha hjälp med. Tjänsterna kan bland annat innebära registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar.

Vad omfattar redovisning?

Redovisning är ett brett begrepp som omfattar ett företags ekonomiska information. All ekonomisk information som rör företagets ställning och resultat ska sammanställas och dokumenteras. Både interna och externa intressenter har nytta av informationen som står i redovisningen. Till redovisning hör bland annat den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, bokslut och årsredovisning.

Bokföring är ett måste för alla företag

Enligt bokföringslagen ska alla företag bokföra, det är en lagstadgad skyldighet. Att bokföra innebär att ordna och sammanställa alla affärshändelser i ett företag. Affärshändelser är in- eller utbetalningar som påverkar ett företags resultat och ställning. De ska vara dokumenterade som verifikationer vilket kan vara kvitton eller fakturor.

Årsredovisning och årsbokslut görs efter varje räkenskapsår

En annan del som omfattas av redovisningen är årsredovisningar och årsbokslut. Det ska göras efter varje räkenskapsår men vilken av dem som ska göras beror på företagsformen. Enskilda firmor och handelsbolag eller kommanditbolag kan välja att upprätta ett årsbokslut om de är under en viss storlek. Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning.

En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut. Båda formerna innebär däremot att sammanställa verksamhetsårets affärstransaktioner i de två dokumenten resultaträkning och balansräkning.

En redovisningsbyrå i Göteborg vet vad som gäller för olika företag och kan hantera både årsredovisningar och årsbokslut. Att hitta en redovisningsbyrå i Göteborg är enkelt med EkonomiJuridik. Tjänsten är helt kostnadsfri och alla samarbetspartners är valda med omsorg för att bästa möjliga kvalitet ska levereras.