Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Få snabb hjälp med redovisning i Hässleholm

Med vår tjänst får ni snabb och adekvat hjälp med er redovisning till ett förmånligt pris.

Vi samarbetar bara med kvalificerade redovisningsbyråer och redovisningskonsulter och kvalitetsgranskar våra partners i flera steg. Oavsett vem du är och vilket behov av bokförings- och redovisningstjänster som du har kan våra duktiga samarbetspartners hjälpa dig.

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor”]

Enkelt att outsourca redovisning i Hässleholm

Många gånger tänker man inte som företagare på den ekonomiska administrationen utan sköter det bara lite i förbifarten när man har tid. Då riskerar man att begå kostsamma fel som kan förfölja en mycket länge.  Det finns många lagar och regler som omger bokföring och redovisning som man som företagare måste hålla koll på. Det kan vara skönt att slippa hålla sig uppdaterad inom området och i stället lägga ut arbetet på en duktig extern partner. Idag är det mycket enkelt att outsourca redovisningen. Du kan välja vad du vill göra själv och vad du vill lägga ut på en redovisningsbyrå eller redovisningskonsult. Många företag väljer till exempel att sköta bokföringsposterna själva och låter sedan en redovisningskonsult sköta själva redovisningen. Det mesta sköts IT-baserat idag och det gör att du har full kontroll på vad som händer även när du väljer att låta en redovisningskonsult sköta hela eller delar av din redovisning i Hässleholm.

Vad kan en redovisningskonsult hjälpa till med?

Bokföring, revision och redovisning är själva grundbulten i en redovisningsbyrås verksamhet, men du kan få hjälp med mycket mer än så. Det finns en rad kringliggande tjänster som är knutna till den ekonimiska administrationen i ett företag som du kan få hjälp med. Nedan följer några exempel:

  • Bokföring/redovisning
  • Lönehantering
  • Fakturering
  • Bokslut/deklarationer
  • Avtalsgenomgång
  • Investeringskalkyler
  • Budget/prognosarbete
  • Effektiviseringar/nyckeltal
  • Bruttovinstkalkyler
  • Generationsskiften

Ofta sparar man mycket tid och pengar på att lägga ut dessa tjänster på en extern partner. Du kan fokusera på din kärnverksamhet och få saker gjorda samtidigt som du kan vara tryggt förvissad om att ditt företags ekonomi sköts professionellt.

[contact-form-7 id=”52″ title=”Mini Form”]

Vad måste bokföras och redovisas?

Det som alla företag, oavsett  driftsform, måste bokföra är affärshändelser,  så kallade transaktioner. Här finns inte utrymme för misstag och alla transaktioner måste arkiveras på lämpligt sätt i sju år. Aktiebolag med en omsättning på över tre miljoner kronor per år måste även upprätta en oberoende revision. En revision är genomgång av företagets transaktioner under ett affärsår och ett slags kvitto på att företagets eknomiska ställning är tillfredställande. Behöver ditt företag hjälp med redovisning och revision i Hässleholm så kan du alltid utnyttja vår enkla förmedlingstjänst och få tre snabba offerter inom endast 24 timmar.

Skapa förtroende med en ordnad redovisning

För många mindre och medelstora företag handlar redovisning i Hässleholm i första hand om att skapa förtroende. En kvalificerad externt genomförd redovisning och revision bekfrätar att företagets information går att lita på. Den blir en slags certifiering som är till nytta för företaget och dess kunder, leverantörer, banker, ägare och andra intressenter. En sakligt genomförd redovisning ger dig bättre kontroll över verksamheten och en effektivare ekonomistyrning. Du upptäcker lättar affärsmöjligheter och förbättringsområden och det är enklare att utveckla företaget. Kvalificerad redovisning i Hässleholm ska vara till nytta för dig som företag.

En kvalificerad redovisningstjänst har också till uppgift att säkerställa att ägare, styrelse och ledning följer företagets interna spelregler och villkor. Samtidigt får dina leverantörer en bild av företagets finansiella ställning. Granskning och redovisning leder också till att man har man har bättre möjlighet att upptäcka brister och fel innan allvarliga skador inträffar.