Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Redovisning Stockholm

Det är inte alla delar som är roliga när man driver företag. Bokföring, deklaration, lönehantering och skatter är exempel på områden som inte alltid är omtyckta. Många väljer därför att anlita professionell hjälp. Driver man verksamhet i Stockholm finns det stora möjligheter att hitta en redovisningskonsult som kan uppfylla ens behov och hjälpa till med de ekonomiska arbetsuppgifterna. Att hantera sin redovisning i Stockholm är enkelt när det finns hjälp att få. Redovisningsbyråer finns överallt i Stockholm och kan sköta antingen delar av redovisningen eller hela.

Gott om redovisningsbyråer i Stockholm

Det finns stor chans att hitta en redovisningsbyrå som kan hjälpa till med företags redovisning i Stockholm. Eftersom de har erfarenhet från olika branscher och företag så finns det stor kompetens samt mycket kunskap att ta del av. Vad de erbjuder för tjänster är väldigt olika eftersom det beror på vad uppdragsgivaren vill ha hjälp med. Inom byrån kan det även finnas specialister inom områden som koncernredovisning, företagsrådgivning eller affärsutveckling.

För att få hjälp med redovisning i Stockholm kan man i alla fall kontakta en redovisningsbyrå. De är experter på att strukturera och planera ett företags ekonomiska information.

Möjlighet till rådgivning

Redovisning i Stockholm är inte endast vad en redovisningsbyrå kan erbjuda. Hjälpen som erbjuds fås av en redovisningskonsult som även kan ge konsultation. Det dyker alltid upp frågor och problem under tiden och då är det tryggt att ha någon att fråga. Uppskattningen för rådgivningen är väldigt stor och därför blir redovisningskonsulten ofta företagets högra hand när det rör frågor om ekonomi, administration och företagande.

Det är som sagt uppdragsgivaren som sätter upp hur uppdraget ska se ut. I det stora hela kan de erbjuda hjälp inom redovisning i Stockholm, men vad det innebär mer exakt kan skifta. Vanliga uppgifter omfattar att hjälpa företag med momsredovisning, skattedeklaration och lönehantering. De kan även hjälpa till med registrering av fakturor, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. Allt som rör den ekonomiska redovisningen och affärshändelser kan en redovisningskonsult hjälpa till med. Det är en viktig resurs för många företagare.

Vad är redovisning och vad omfattar den?

Redovisning är enkelt beskrivet när man sammanställer och dokumenterar ett företags ekonomiska information. Det gäller allt som rör företagets ställning och resultat men vad som omfattas i redovisningen är brett. Bland annat den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, bokslut och årsredovisning. Många av de beslut som fattas i ett företag görs med redovisningen som grund. Redovisningen ser även till att alla interna samt externa intressenter har tillgång till den information de behöver.

Redovisningen kan delas in i extern och intern. Eftersom den externa redovisningen är reglerad enligt lag så ska den göras enligt samma sätt oavsett om det är redovisning i Stockholm eller någon annanstans.

Auktoriserad redovisningskonsult

För att få professionell hjälp med sin redovisning i Stockholm så kan man ta kontakt med en auktoriserad redovisningskonsult. Den titeln infördes för att företag skulle kunna hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna utan krångel. Det krävs att konsulten uppfyller en rad krav innan denne blir auktoriserad. Utbildning och praktisk erfarenhet är två saker som måste finnas, de måste även ha genomgåtts under ett visst antal år. När redovisningskonsulten väl är auktoriserade så måste en förnyelse av titeln göras vart sjätte år genom en kvalitetskontroll. Syftet med kvalitetskontrollerna är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på konsulternas arbete.

Det kan vara krångligt och ta lång tid att hitta en redovisningskonsult som uppfyller alla ens behov. Men med EkonomiJuridik är det enkelt och kostnadsfritt. Via tjänsten får man alltid upp till 3 olika offerter från professionella redovisningsbyråer.