Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Olika krav för upphandling

Det finns redan en hel del som skiljer en privat sektor från en offentlig. När det kommer till upphandling märks det extra mycket eftersom det finns regler den offentliga sektorn måste hänsyn till som inte den privata måste. Först av allt kan vi däremot reda ut vad en upphandling faktiskt är för något.

Upphandling av olika tjänster

Enkelt beskrivet är upphandling en process för att köpa varor eller tjänster.  Det kan både göras inom den offentliga sektorn och den privata men oftast tänker man på den offentliga när man talar om upphandling. Hur det sker brukar egentligen inte skilja sig åt nämnvärt men den offentliga sektorn har en rad regler att följa.

Regler för den offentliga sektorn

En rad principer måste tas hänsyn till när en upphandling ska ske i den offentliga sektorn. Dessa principer är 5 stycken och innebär att:

  • Alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar
  • Krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra får ej införas
  • Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt med samtliga krav på det som ska upphandlas
  • Det får inte ställas större krav på leverantören/leveransen än vad som behövs
  • Certifieringar/intyg/betyg som utfärdats av behöriga myndigheter i ett annat EU-medlemsland måste också godkännas i Sverige

Dessa principer ingår i LOU (Lagen om offentlig upphandling). Myndigheter är även skyldiga att annonsera alla inköp som kommer göras för att intresserade företag ska ha möjlighet att lämna anbud.

Så går upphandling till

En privat upphandling tar inte lika lång tid som en offentlig eftersom de inte behöver följa LOU. Processen kan däremot se rätt snarlik ut:

  1. Upphandlingen publiceras i en annons med detaljerad information
  2. Intresserade leverantörer skapar anbud utifrån behoven, kraven och villkoren som företaget har ställt upp
  3. Företaget tar ställning till vilket/vilka leverantörer som ska få kontraktet

När det kommer till offentlig upphandling kan leverantörerna överklaga beslutet efter beslutet har meddelats.