Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Nya lagar för 2017

Lagar och regler är ständigt i förändring. Inför 2017 togs flera beslut om ändringar i flera olika branscher. Större företag har krav på sig att upprätta en hållbarhetsrapport och momsen för reparation av bland annat cyklar har sänkts.

Anställa för första gången i enskild firma

Driver du enskild firma och ska anställa för första gången? Från och med 1 januari infördes ett så kallat ”växa-stöd” för just denna situation. Stödet innebär att det ska bli enklare för småföretagare att anställa för första gången. Under de 12 första månaderna av anställningen behöver arbetsgivaren endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Ersättningen gäller upp till 25 000 kronor per månad, anställningen måste vara under minst 3 månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Lagen är däremot temporär och gäller fram till utgången av 2021.

Reparation av vitvaror i hemmet

Att reparera vitvaror som har gått sönder kan bli kostsamt. Vid sådana situationer är det enklare och i vissa fall billigare att faktiskt köpa nytt. Nu har det däremot ändrats på med det nya REP-avdraget. REP-avdraget möjliggör att få skattereduktion på arbetskostnaden för att reparera vitvaror i hemmet. Exempelvis tvättmaskin, torkskåp och diskmaskin räknas in som vitvara. Förhoppningsvis kommer REP-avdraget leda till att mindre vitvaror slängs.

Sänkt moms för reparationer

Momsen för att reparera cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushålls linne har tidigare legat på 25 %. Nu har den däremot sänkts till 12 %. Även förebyggande åtgärder omfattas, exempelvis cykelservice eller förstärkning av skor.

Inget behov av att redovisa momsen

Oavsett hur lite verksamheten är så måste den momsregistreras, det gäller inte alla verksamheter men de flesta. För att minska det administrativa arbetet för de mindre aktörerna behöver de med mindre omsättning inte momsregistrera sig, fakturera moms eller redovisa och betala in moms på sin försäljning. Omsättningen får inte överstiga 30 000 exklusive moms under innevarande beskattningsår och inte heller under de två föregående åren.

Hållbarhetsrapportering

Omkring 1 600 företag berörs av den nya lagen kring hållbarhetsrapportering och mångfaldspolicy. Lagen berör företag som är större, oftast med fler än 250 anställda. Många av de företag som berörs driver redan idag ett aktivt hållbarhetsarbete men för de som inte gör det blir det nu ett krav.

Genom hållbarhetsrapporteringen ska företaget lämna information kring hur de arbetar med hållbarhet. I den ska det bland annat finnas information om hur de arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Den policy som finns i företaget för hållbarhetsfrågor ska beskrivas men om det inte finns någon så måste det framgå varför.