Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Låt inte kapitalet sätta krokben för dig

För många som ska starta företag är den största och viktigaste frågan hur man ska få tag på kapital. Det här är däremot också en frågeställning som dyker upp hos företag som vill växa och de flesta tänker nog direkt på banklån. Ett banklån är däremot inte det enda sättet att få finansiering på utan det finns en rad olika alternativ. Företagare och långivare har ibland svårt att hitta varandra men i den här artikeln förklarar vi en rad möjligheter för dig som söker efter kapital.

 

Banklån

Det här är något som förmodligen de flesta känner till. Här vänder du dig till en bank eller annan långivare för att ingå ett avtal. Lånet ska alltid betalas tillbaka och i avtalet fastställs en amorteringsplan som bestämmer när den ska betalas tillbaka. Det finns även angivet vilken ränta som ska betalas och vilka säkerheter som ska lämnas.

Det är inte vem som helst som får beviljat ett banklån. Framför allt är det viktigt att banken känner förtroende till dig och företaget för att vara säkra på att du kan betala tillbaka lånet. Den uppskattade risken i din affärsidé och din privatekonomi är bland annat två faktorer som påverkar din möjlighet att få banklån.

För att bli beviljad ett banklån måste du lämna någon form av säkerhet. Det kan till exempel vara inteckning i fast egendom eller att en borgensman förbinder sig att betala skulden om du inte skulle ha möjlighet till det.

 

Riskkapital

Det finns företag som behöver kapital och det finns investerare som vill investera. Riskkapital kopplar därför ihop dessa två. Riskkapital kan exempelvis användas som initial finansiering vid uppstart av ett företag, under en tillväxtfas eller som kapitaltillskott i mogna företag som vill etablera sig på nya marknader.

Dessa investerare tar större risker än andra finansiärer när de satsar sina pengar i företaget eftersom hela kapitalet kan gå förlorat om företaget inte utvecklas som planerat. Normalt placeras riskkapital bara i aktiebolag eftersom syftet från investerarens sida är att deras aktier eller andra rättigheter i företaget ska öka.

Att hitta en riskkapitalist som vill investera i din verksamhet kan däremot vara tidskrävande. Se till att du är förberedd och insatt. De vill alltid ha en genomtänkt affärsplan där det bland annat framgår varför investeringen kommer bli lönsam och varför företaget kommer bli framgångsrikt.

 

Checkkredit

Checkkredit är en vanlig investeringsform som innebär att om det blir noll på kontot en kortare period så kan du mot en avgift få en kredit kopplad till kontot. Saldot hamnar sedan på plus när pengarna kommit in i företaget igen. Eftersom checkkredit kostar när den används så innebär det att ju oftare saldot sjunker desto dyrare blir det också.

Du måste även betala ränta på checkkrediten som varierar beroende på bank och företagets kreditvärdighet.