Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Känn till lagarna som företag måste ta hänsyn till

Något av det absolut viktigaste som finns i ett företag är att hålla reda på vilka lagar som gäller och styr. Att inte ha koll kan i värsta fall leda till förödande konsekvenser. Vi har i denna artikel sammanfattat kort några av de lagar som är viktiga att hålla reda på.

Konkurrenslagen

Det finns två centrala bestämmelser i konkurrenslagen: en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt.

Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.

Produktansvarslagen

Den här lagen gäller när en produkt orsakar skada på något annat än själva produkten. Har produkten säkerhetsbrist kan den skada egendom eller människor men lagen gäller endast när näringsidkare säljer till konsumenter.

Säkerhetsbrist kan vara om det är fel på produkten på grund av konstruktionen, tillverkningen eller en otydlig bruksanvisning.

Prisinformationslagen

Som företag måste ni lämna korrekt och tydlig prisinformation om produkter, det här står definierat i prisinformationslagen. Priset ska anges skriftligt och moms samt andra skatter ska vara inräknade, vilken tjänst eller vara det avser ska också finnas tydligt. Kan du inte ge ett pris ska det förklaras för kunden hur prissättningen går till.

Marknadsföringslagen

Marknadsföring får inte se ut hur som helst. Marknadsföringslagen styr därför hur, var och till vem du får marknadsföra dig. Lagen finns för att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring. Varor, fast egendom, tjänster, arbetstillfällen och andra nyttigheter räknas i det här fallet produkter och faller in i marknadsföringslagen.

Dataskyddsförordningen (Personuppgiftslagen)

1998 trädde personuppgiftslagen i kraft med syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Från och med 25 maj 2018 kommer en ny lag som ska ersätta personuppgiftslagen och heter dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU för att underlätta för företag att verka på hela unionens inre marknad.